Den første boksen er gratis

Microsoft deler ut set-top bokser og tastatur gratis for å få fart på kundetilstrømmingen.

Microsoft har stille og rolig begynt å dele ut gratis WebTV-utstyr til nye abonnenter på sin MSN-tjeneste. Hensikten er å bygge opp kundebasen på selskapets interaktive TV-tilbud.

Nye kunder mottar en WebTV "Plus TV" set-top boks og et trådløst tastatur gratis. Normalt selges denne set-top boksen for 199 dollar og tastaturet for 49 dollar. Tilbudet forutsetter imidlertid at abonnentene benytter seg av MSN som ISP (Internet Service Provider ) når de kobler seg opp på WebTV-tjenesten.

Utdelingen av set-top bokser og tastatur er et forsøk fra Microsoft sin side på å gjøre noe med kundebasen. Denne har hatt rundt én million brukere det siste året. WebTV, og var en av de første løsningene som ga amerikanere tilgang på Internett via fjernsyn. Nå møter dette tilbudet stadig sterkere konkurranse fra blant annet AOLTV. Microsoft må nå gjøre noe for å møte denne konkurransen.

Microsoft TV, programvareselskapets server-software for interaktiv-TV, har også hatt store problemer. Etter å ha inngått avtaler med UPC og AT&T, har selskapet kommet helt i bakleksa med flere måneders forsinkelser på lanseringen av TV-server software. Konkurrenten Liberate Technology har nylig signert en avtale med UPC og rykter sier at det også er en avtale med AT&T underveis.

Etter at WebTV ble overtatt av Microsoft i 1997 har selskapet prøvd å finne nye strategier for å få ut varene. Strategien har vært en kombinasjon med fokus på interaktiv-TV og det mest eksklusive segmentet av markedet. Denne strategien har ikke vært vellykket fordi størsteparten av kundene har vist seg å være førstegangsbrukere og personer som ikke har PC-er fra før.

Konsernet har eksperimentert med integrering av diverse MSN-tjenester i TV-tilbudet. MSN Messenger er inkludert i tjenesten og MSN Hotmail skal etter planen snart inkluderes.

Kilder nær WebTV indikerer at tilbudet om gratis utstyr må sees i sammenheng med Microsofts ønske om å bekrefte overfor produsentene av set-top bokser at selskapet er kommittert til å satse på WebTV, og derfor ønsker å støtte utplasseringen av dette utstyret. Produsentene av slikt utstyr er blant andre Philips og Sony.

Microsoft håper på denne måten også å stimulere produsentene til utvikling av nye og bedre versjoner av produktene. Konsernet har også subsidiert set-top bokser tidligere for å få fart på volumet. Normalt koster disse 200 dollar stykket, mens produksjonskostnaden skal ligge betydelig høyere.

Det tyske selskapet Metabox har tidligere fortalt at de har inngått en intensjonsavtale om salg av inntil 1,8 millioner set-top bokser i det nordiske markedet. Avtalen skal være inngått med et nordisk konsortium. I denne forbindelse har selskapet gått ut med et inntektsanslag på DM 500 - DM 700 pr enhet. Det vil neppe være mulig å plassere dette volumet i det nordiske markedet i løpet av kort tid uten at det legges inn ett betydelig subsidieelement til sluttbrukere.

Tidligere i år tilbød MSN seks måneders gratis prøvetid til nye kunder.

Til toppen