Denne kan få store muligheter i Europa

Men veien er lang til de store pengene.

Denne kan få store muligheter i Europa
Nye regler kan gi Norbit ITS en åpning i det europeiske markedet for sine bompengebrikker. Bilde: Norbit

Trønderbedriften Norbit ITS ser store muligheter for å slippe til på nye markeder hvis EU lykkes med sine planer om et felles system for innkreving av bompenger.

– I dag kan det være utfordrende å slippe til i en del markeder, men nå kan det bli en åpning, mener teknologidirektør Erik Ryan hos Norbit ITS. Virksomheten utvikler bompengebrikker og tilhørende infrastruktur langs veien. Selskapet er den største leverandøren av Autopass-brikker i Norge.

Langvarig

I flere år har EU forsøkt å gjennomføre en felles løsning som skal gjøre det mulig å passere bompengestasjoner gjennom hele Europa med kun én elektronisk brikke i frontruta. I dag er spesielt yrkessjåfører plaget med mange ulike brikker, og manuelle stasjoner reduserer trafikkflyten.

Teknologisk skal ikke en integrasjon by på de store utfordringene, men så langt har det strandet på at ingen private aktører vil påta seg jobben med å samle inn penger på vegne av mer enn 300 bompengeselskaper i Europa.

Les mer: Ingen vil ta jobben med felles bompengesystem i Europa

Holdes utenfor

Nå er det tegn til utvikling, etter at flere av de store landene nå prøver seg på et regionalt samarbeid, REETS, etter mønster av skandinaviske Easygo.

Dermed kan det åpne seg vekstmuligheter for IT-bedrifter som Norbit ITS.

– Mange land har etablerte strukturer som holder nye aktører effektivt utenfor: Den samme virksomheten er både bompengeselskap og utsteder av brikker, forklarer Ryan. Han sammenligner det nye systenet med konkurransen som er etablert i kraftmarkedet.

Der var du før prisgitt betingelsene fra den lokale leverandøren, med både nettleie og strømpris. Nå kan alle strømleverandører levere kilowattimer på tvers av det fysiske nettet, og da blir det konkurranse om kundene.

Teknologidirektør Erik Ryan, Norbit ITS.
Teknologidirektør Erik Ryan, Norbit ITS. Bilde: Pressefoto

Bryter opp

På samme måte ønsker EU at private aktører tar rollen med å selge bompengebrikker til alle kjøretøy, og som fungerer i alle bompengestasjoner i Europa. Denne aktøren skal også sørge for at hvert bompengeselskap får sine penger når kjøretøy med "fremmede" brikker passerer.

– Her kan det komme helt nye aktører, som en større finansvirksomhet med det rette distribusjonsapparatet. Det betyr at de etablerte strukturene brytes opp, og da skal en leverandører som oss kunne konkurrere om å levere brikker, forklarer teknologidirektør Ryan.

Store penger

Hvor store vekstmuligheter dette kan føre til, er usikkert. Derimot er det ingen tvil om at det er store penger i omløp.

digi.no sitter ikke med en total oversikt, men ifølge tall som Vegdirektoratet har hentet inn, kreves det hvert år inn 26 milliarder euro i bompenger i de 21 landene som er medlem i den europeiske bompengeselskapsorganisasjonen Aecap.

Til sammenligning er den norske omsetningen på drøyt 7 milliarder kroner - under 1 milliard euro.

– Selv om det er et stykke opp i næringskjeden fra oss som brikkeleverandør til der hvor de virkelig store pengene flyter, er dette en god mulighet for å utvikle oss videre, sier Ryan.

Politiske hindringer

Men det er et stykke frem til den samme brikken kan brukes i hele Europa.

– Det rent tekniske byr ikke på de store utfordringene. Derimot kan det by på en del arbeid og kostnader for en utsteder å få godkjent sin brikke i hvert enkelt land. Du kan si at dette handler mer om politisk enn teknologisk kompatibilitet, sier Erik Ryan.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.