JUSS OG SAMFUNN

Denne rapporten dokumenterer at staten er for slapp med å styre IT-prosjektene

IT-sjefene er frustrert over vanskelige regler.

Den siste rapporten i serien IT i praksis avdekker av et samstemt behov for en stat som tar mer samlet kontroll over IT-prosjektene.
Den siste rapporten i serien IT i praksis avdekker av et samstemt behov for en stat som tar mer samlet kontroll over IT-prosjektene. Bilde: Dataforeningen
15. juni 2015 - 13:20

Dagen før staten trommer sammen til den store Digitaliseringskonferansen, kommer lederne i offentlig sektor med et nødrop:

– Vi trenger med sentral styring av arbeidet med digitaliseringen.

Det kommer frem i rapporten "IT i praksis", som Rambøll Management Consulting har laget for Dataforeningen. IT-direktoratet Difi og NTNU er med på spleiselaget sammen med de to.

Rapporten er den åttende i rekken og bygger på svar fra toppledere og IT-sjefer i 140 offentlige virksomheter og 90 private bedrifter.

Les også: – Du kommer ingen vei uten IT-fiaskoer

Altinn

Konklusjonen er at de grunnleggende verktøyene er på plass, men det er ikke like lett å ta dem i bruk. Dermed går det tregere enn nødvendig å komme i mål med de ønskede omleggingene i stat og kommune.

Verktøyene her er felleskomponentene, som Folkeregisteret, Enhetsregisteret, Matrikkelen, Altinn og Sikker digital postkasse.

Etatene bruker dem flittig fordi de fleste ser at dette er byggestener som fører til nyttige løsninger.

Men det ser ut til å nå et metningspunkt.

– Til tross for at et overveiende flertall av IT-ledere i offentlig sektor mener bruk av felleskomponenter vil gi gevinster for virksomheten, er det fortsatt mange tjenester som kunne vært realisert gjennom nasjonale felleskomponenter som likevel ikke blir det, heter det i rapporten.

Langlesing: Her er offentlige IT-prosjekter som funker

Vrient å kjøpe

Årsaken er manglende sentral koordinering av aktører i sektoren, ifølge IT i praksis.

Svarene kan tolkes i flere retninger. Det kan være manglende koordinering i egen sektor, eller det kan være manglende koordinering sentralt fra regjeringen og de departementene/direktoratene som har det overordnede ansvaret for IT-politikken.

Spesielt reglene for å kjøpe nødvendig utstyr, løsninger og tjenester byr på problemer.

– IT-sjefene oppgir at de er frustrert over byråkratiet forbundet med dagens regler for offentlige anskaffelser, med tidkrevende og omfattende prosesser, sier direktør Morten Skodbo hos Rambøll management consulting.

Så du denne? Syv råd for å unngå IKT-skandaler 

 <i>Bilde: Espen Zachariassen</i>
Bilde: Espen Zachariassen

Ikke nok snakk

De ønsker seg en mer åpen prosess, der de kan diskutere løsninger med potensielle leverandører.

– Det er store forventninger til at enklere regler for offentlige anskaffelser vil gi stor effekt. I stedet må de definere alle detaljer før bestilling, og i praksis er det knapt en ordveksling med de som legger inn anbud før kontrakten er signert, beskriver Skodbo.

Et alternativ er konkurransepreget dialog, som åpner for mer dialog mellom partene underveis.

Men ifølge Skodbo er dette en komplisert prosess som ikke mange som benytter, fordi de ikke har kompetanse på det.

Her er en grafisk fremstilling av ønsket om mer sentral styring:

 <i>Bilde: Skjermdump</i>
Bilde: Skjermdump

Krangel forsinker

Krangelen mellom Altinn og Difi kan vise seg å ha spesielt uheldig effekt.

De to virksomhetene hører til i hvert sitt departement og har fått oppgaver som nærmest konkurrerer med hverandre.

Et eksempel er at Difi har etablert Sikker digital postkasse, mens Altinn har hatt sin Meldingsboks i flere år.

– Forvaltningen virker ikke å være imponert over denne revirkampen, og funn fra IT i praksis kan tolkes dit hen at samordningsproblemene har ført til betydelige hindringer i utbredelse og bruk av de nasjonale felleskomponentene, kommer det frem i rapporten.

Les mer: Maktkamp om IT i staten

Hvem har ansvaret

I tillegg er det praktiske utfordringer som står i veien for digitaliseringsarbeidet.

Mange peker på at de ikke har kapasitet, mens en stor andel innrømmer at det ikke finnes god nok kompetanse i organisasjonen.

– Dette viser at IT-omleggingen i offentlig sektor strander på statens evne til å ta sentrale grep. Her har det ikke skjedd "et pøkk" på mange år, kommenterer leder av IT-politisk råd, Jon Oluf Brodersen.

Han mener problemet ligger i at arbeidet fremdeles er spredt på de ulike sektorene,

– Mens Finansdepartementet sitter på pengene, er det flere andre departementer som håndterer direktivene og prosessene. Vi må samle dette, kombinert med mer direkte styring og pålegg fremfor den myke frivillighetslinjen, sier Brodersen til digi.no.

Les også: Nye Altinn-kontrakter med straff og erstatningsplikt