Derfor blir det mye spam

Dessverre bidrar alt for mange til at spam fungerer og det blir derfor mer, viser nye tall fra USA.

Dessverre bidrar alt for mange til at spam fungerer og det blir derfor mer, viser nye tall fra USA.

Rockbridge Associates driver med markedsanalyse, og er spesielt opptatt av problemstillinger knyttet til teknologi. I samarbeid med University of Maryland har selskapet siden 1999 utarbeidet en årlig rapport kalt National Technology Readiness Survey. Rapporten tar opp temaer som spam, e-handel, onlinetjenester med mer.

Den nyeste undersøkelsen bygger på telefonintervjuer med et representativt utvalg på 1000 respondenter over atten år. Materialet ble samlet inn i oktober i fjor. Rapporten ble nylig lagt ut på selskapets nettsted.

Spam er et viktig tema i undersøkelsen. 78 prosent av dem med tilgang til Internett sa de mottok spam hver dag, og 11 prosent svarte at de mottok minst 40 spammeldinger hver dag. Mediantallet var fem spam per dag, gjennomsnittet 18,5 spammeldinger per dag – regnet per Internett-bruker.

Med anslagsvis 170 millioner Internett-brukere i USA, innebærer det at det hver dag i USA formidles over 3,1 milliarder spammeldinger.

Hos de aller fleste mottakerne, går spampost rett i søpla. Men hele 14 prosent svarer at de leser spampost, og 4 prosent innrømmer at de i løpet av det siste året har klikket på spampost for å kjøpe et avertert produkt.

Det innebærer at for 4,8 millioner amerikanere, er spam en legitim handelskanal. Det er denne gruppen som holder liv i uvesenet.

Undersøkelsen sier ikke noe om hvor stor omsetning spampost utløser. Men den sier en del om kostnadene samfunnet må betale for at spammerne skal få avertere nærmest gratis.

Respondentene fikk spørsmål om hvor mye tid de bruker på å slette spam. To tredeler slettet spam minst én gang i uken, 27 prosent gjorde det hver dag. Gjennomsnittlig tidsforbruk på spamsletting er beregnet til 2,8 minutter per dag per voksen Internett-bruker.

Det innebærer at det hver uke kastes bort 22,9 millioner timer på å slette spam, eller 1,19 milliarder timer i året. Med 40 timers uke svarer det til 573.000 årsverk, og med gjennomsnittlig amerikansk lønnsnivå koster dette 21,6 milliarder dollar hvert år.

Rockbridge peker på at kostnadene er enda høyere, siden anslaget ikke omfatter åpenbare utgiftsposter som bortkastede investeringer i IT-kapasitet og spamkontroll.

Selskapet peker også på at dersom myndigheter, næringslivet og frivillige organisasjoner gikk sammen om å bruke for eksempel en milliard dollar på å finne metoder som kunne halvert spammengden, ville den samlede gevinsten være 10 milliarder dollar. Mer lønnsom investering skal man lete lenge etter.

Et annet forslag, forutsatt at det utvikles effektiv innkrevingsteknologi, er å kreve 0,01 dollar per e-postmelding og legge det samlede beløpet i en felles pott beregnet på vedlikehold og utvikling av den felles Internett-infrastrukturen. Det ville koste spammerne i overkant av 11 milliarder dollar i året, gitt at de opprettholder aktivitetsnivået og fortsetter å sende mer enn 3,1 milliarder meldinger per dag.

I motsetning til lovverket i Europa, tillater USA masseutsendt e-post til mottakere som ikke uttrykkelig har sagt de ønsker det. Så lenge 4,8 millioner amerikanere holder liv i spamflommen, vil ikke det europeiske forsvarsverket strekke til.

    Les også:

Til toppen