Derfor feiler eller lykkes IT-prosjekter

Her er Gartners liste over de vanligste årsakene til at et IT-prosjekt ryker eller kommer i mål.

Derfor feiler eller lykkes IT-prosjekter

Her er Gartners liste over de vanligste årsakene til at et IT-prosjekt ryker eller kommer i mål.

Mye har vært skrevet om hvor mange IT-prosjekter som ikke kommer i mål. Men tidene har forandret seg, blant annet har kompleksiteten økt dramatisk fordi systmene skal kobles seg til omverdenen og ofte brukes av både ansatte, kunder og partnere.

Gartner har derfor tatt en ny gjennomgang med et stort antall kunder i offentlig sektor som de selger råd til og systematisert svarene de gir hvorfor deres prosjekter kom i mål eller ikke. Selv om Gartner har fokusert på offentlig sektor, er det lite som skulle tilsi at mye av materialet ikke også gjelder privat sektor.

Veldig mange prosjekter kommer ikke i mål: Et studie fra Standish Group mener at 66 prosent av alle IT-prosjekter glipper på et eller flere viktige mål, enten det er budsjett, å bli ferdig eller å levere det som ble lovet av funksjonalitet.

(IT-bransjen selv er kanskje det beste eksempelet: Vista ble flere år forsinket og manglet mye av det som ble lovet)

Det er selvfølgelig ikke en enkeltårsak til feilskjærene, men svarene er ganske enige: Suksessen eller havari skyldes god eller dårlig planlegging. Årsakene ligger ikke i problemer med gjennomføring.

Det er mangel på definerte mål, ledelsen IT-forståelse, evnen til å involvere alle som blir påvirket og realistiske budsjetter som topper listen over suksess-faktorer, mener Gartners kunder.

Gartner påpeker dessuten et problem for offentlige sektor: De er nødvendigvis ikke dårlige på IT enn privat sektor, men tabbene blir til offentlige skittentøysvasker mens man i privat sektor begrave prosjektene i stillhet. Men et australsk studie gjort av KPMG viser at offentlig sektor sliter mer.

Tallene under viser resultatene av Gartners spørreundersøkelse. Hver prosjektleder eller IT-sjef kunne bare peke ut fem årsaker på hvert spørsmål og måtte rangere dem.

De viktigeste suksess-faktorer:

De viktigeste havari-årsakene:

Grafene over peker altså på samme årsak: Prosjektene haverer dersom man starter for store prosjekter uten å definere klare mål, skape realistiske budsjetter og definere risikoer.

Til toppen