Derfor trenger han enda flere IT-folk

Abelia øker lobbyaktiviteten.

Derfor trenger han enda flere IT-folk
På tampen av sommeren kommer Abelia-direktør Håkon Haugli til å ha tre medarbeidere som lobber IT-politiske spørsmål. Bilde: Heidi Widerøe

De neste fire månedene ansetter NHO-foreningen Abelia to nye medarbeidere, som begge skal forsøke å øke trykket på informasjonsteknologiens plass i samfunnet.

I mai begynner Christne Korme som direktør for digitalisering og fornying.

Og i august kommer Kjetil Thorvik Brun inn som ny fagsjef for IKT og digitale næringer.

De to erstatter én forgjenger.

Les også: Enda en IT-sjef i Abelia

Må jobbe

Tarje Bjørgum var fagsjef for IKT og digitale næringer, men går over i ny stilling som prosjektleder for helse og klima.

Fra før har Abelia en egen direktør for næringspolitikk.

– Hvilket behov er det for å utvide staben på dette området?

– Poenget er at vi må jobbe for å få IKT høyere på agendaen, og holde det der, sier næringspolitisk direktør Hilde Widerøe Wibe.

Digitalisering

Korme skal i første rekke ta for seg digitaliseringen i offentlig sektor. Fornyingsprosessene både på stat- og kommune-nivå dreier seg mye om digitalisering av tjenester.

I tillegg skal hun jobbe med IT-sikkerhet

– Her snakker vi om hvordan selskapene skal være i stand til å beskytte seg selv. En sentral problemstilling er kompetansen på dette området, spesielt blant små og mellomstore bedrifter, sier Widerøe.

Denne hører til temaet: – Dette må bli noe annet enn en Petter Smart-plan

Hilde Widerøe Wibe, direktør for næringspolitikk, Abelia.
Ifølge næringspolitisk direktør Hilde Widerøe Wibe i Abelia krever det mye jobb for å holde IKT høyt på agendaen. Bilde: Heidi Widerøe

Skolebenken

Mangel på IT-kompetanse blir et primærområde for Thorvik Brun.

– I første omgang skal han gå løs på behovet for flere studieplasser, samt IT i den øvrige skolen, med etterutdanning av lærere på digitale ferdigheter, sier Widerøe Wibe.

Han får også ansvaret for å presse på fremdriften i gjengangeren digital infrastruktur. Her står arbeidet med den kommende Ekomplanen høyt på arbeidslisten, med robuste nettlinjer og en felles kommunal graveforskrift.

Og i europeisk målestokk skal han engasjere seg i Digital Agenda i EU.

– Totalt sett krever det mye jobb for å holde IKT høyt på agendaen, mener direktør Widerøe Wide.

Les også: Nye IT-ideer til IT-ministeren

Sunn konkurranse

– Interesseorganisasjonen IKT Norge jobber med de samme temaene. Hvor sunt er det egentlig med konkurranse om den politiske oppmerksomheten på et såpass smalt område?

– Her har vi både konkurranse og samarbeid. Vi vil jo begge det samme, men har ulik tilnærming til sakene. Uansett er det positivt at det er flere som jobber for IKT-næringen, mener Widerøe.