Det blir ikke billigere å handle på nett

Foreløpig blir det ikke billigere å handle på Internett fra utlandet. Posten trenger ikke å senke sine avgifter, avgjør Post- og teletilsynet.

Det stormer om avgiftene du må betale dersom du handler varer fra utenlandske Internett-butikker som Amazon.com. Norsk næringsliv fikk i fjor hevet avgiftene du må betale, og i mars hevet Posten avgiftene du må betale for tollbehandling.

For en pakke med verdi på over 200 kroner, for eksempel to CD-plater, gikk fortollingsavgiften opp fra 80 til 120 kroner. I tillegg kommer momsen. Et påslag på 40 kroner vil i mange tilfeller gjøre det billigere - eller kanskje enklere - å handle varen i Norge.

Til sammen gjør disse avgiftene det lite lønnsomt å handle over Internett. Både Forbrukerombudet og Nærings og Handelsdepartementet reagerer. Førstnevnte klaget Posten inn for Post- og teletilsynet. Tilsynet avkrevde Posten en forklaring på deres avgifter, noe Posten ikke ville utlevere. Men det hjalp ikke å klage til Samferdselsdepartementet og Posten måtte ta pennen fatt. Les om krangelen: Gir seg ikke på billigere netthandel

Nå har Post- og teletilsynet vurdert svaret fra Posten og frikjenner Posten langt på vei.

slik må du fortolle pakker:
Du har bestilt CD-plater fra Amazon.com som ankommer Tollvesenet. Er de verdt mindre enn 200 kroner, kan du fortolle dem selv over Internett hos Tollvesenet og hente dem på postkontoret. Tollvesenet stoler på at du har betalt moms før du henter pakken. Tidligere betalte du 80 kroner, men fortoller du over Internett betaler du nå bare 50 kroner.

Men er pakken verdt mer enn 200 kroner, fortoller Posten den for deg. Dette koster nå ikke 80 kroner, men fra 27. mars 120 kroner. I tillegg kommer moms (med mindre det er blader eller bøker du mottar) og eventuelle andre særavgifter på for eksempel visse typer elektronikk.

Svaret er skrevet på skikkelig byråkrat-språk:

"Post- og teletilsynet har vurdert Postens opplysninger. Vi har merket oss at det, som følge av manglende historiske tall for merkostnadene, foreligger usikkerhet rundt estimerte kostnader ved den særskilte rutinen som følges ved kundenes egenfortolling. Videre er det lagt til grunn at det, i likhet med de fleste sammenliknbare kostnadskalkyler, eksisterer en viss usikkerhet knyttet til praktiske problemer med å skille aktiviteter ved ulike postforsendelser fra hverandre, usikkerhet i registrering av kostnader og fordelingen av kostnader til de ulike aktiviteter, usikkerhet i identifisering og fordeling av felleskostnader mv. Dette innebærer at tallene som fremgår av kalkylene ikke kan anses som annet enn indikasjon på de faktiske kostnadene."

Konklusjonen er likevel at Posten neppe tar seg for godt betalt. Tvert imot indikerer kalkylene at kostnadene er høyere enn inntektene fordi Posten ikke har tatt med alle sine faktiske kostnader. Trolig burde avgiftene vært høyere, konkluderer Post- og teletilsynet.

Til toppen