Det eneste riktige: Jikes blir frikilde

IBM har det siste året satset hardt på at Java skal bli en solid plattform for programvareutvikling. Som et ledd i dette arbeidet lanserte de i april i fjor Jikes, en gratis Java-kompilator. Nå har de sluppet kildekoden og gjort kompilatoren om til en frikilde-applikasjon. Paradoksalt nok venter IBM å tjene mer penger etter frislippet enn før, kommenterer produktsjef Espen Kvalheim i Intergate.

I januar 1996 begynte IBM å studere problemene rundt å kompilere Java, og i april samme år begynte arbeidet med en Java-kompilator. Den ble gitt ut i april året etter, og var gratis. I tiden som fulgte fikk IBM stadig flere henvendelser om å komme med en Linux-versjon, og da de i Juli 1998 ga etter for "presset", var responsen enorm: Jikes ble lastet ned mer i de tre påfølgende månedene enn i de femten foregående.

Jikes har blitt svært godt mottatt i Java-miljøet, og får blant annet svært rosende omtale fra Javaworld under "Editors Choice 1998", som avholdes i dag (8. desember).

Mye vil som kjent ha mer, så når Linux-versjonen var på plass, gikk Linux- og frikilde-entusiastene over til å argumentere for at IBM burde slippe koden for Jikes, og gjøre den om til en frikildeapplikasjon. Teknikerne i forskningsavdelingen samlet opp argumentene brukerne sendte inn, og listen ble stadig lengre og mer overbevisende.

Den syvende desember ble brukerne bønnhørt, da IBM la ut kilden etter en lisens godkjent av Bruce Perens fra Open Source.

IBM nevner følgende grunner for frislippet: "Man ønsker å tydeliggjøre IBMs støtte til både frikildeutvikling og Java-plattformen, å gjøre Jikes mer stabil og mer utbredt, styrke standardiseringen rundt Java, og fremme omdømmet til IBMs forskningsavdeling." (Fritt oversatt fra dette dokumentet). Det er viktig og interessant at et slikt initiativ kommer fra IBM, og at det kommer på noe så sentralt som en Java-kompilator (GNUs frikilde C-kompilator stod sentralt i å gjøre Linux mulig).

Det mest interessante er kanskje at IBM implisitt sier "Vi tror at vår applikasjon vil bli et bedre produkt når vi nå åpner den for innsyn fra hele verden". Dette avslører at den gamle giganten har sterk tro på evnene til frikildesamfunnet, og det er enda en spiker i kisten for de som fortsatt måtte tro at gratis programvare er synonymt med dårlig programvare.

Det er også sannsynlig at det virkelig vil bidra til å styrke standardiseringen rundt Java. Et utall programmerere over hele verden vil føle et eierskap til hvordan denne kompilatoren fungerer, og de vil arbeide opp mot en definert standard. Microsoft fikk nettopp en smekk på fingrene i det amerikanske rettsvesenet for å ha innført "tillegg" til java-standarden, og en bredt støttet frikildekompilator kan gjøre det vanskeligere for både dem og andre leverandører å vinne frem med undergraving/utvanning av Java-standarden.

IBM har tradisjonelt gjort godt med penger på support og service, og vil derfor bare tjene på at Jikes/Java-plattformen får en bredest mulig brukergruppe. Frislippet av koden vil i stor grad omgjøre utviklingsarbeidet til en koordineringsoppgave, og dette er forretningsmessig interessant. Hittil har mange programvarehus sluppet unna med å selge kundene bug-fylte applikasjoner til kunder som attpåtil betaler for å beta-teste dem gjennom dyre serviceavtaler. I teorien burde man med frikildeutvikling kunne lage bedre applikasjoner med mindre organisasjoner, men fortsatt kunne tjene godt med penger på support og opplæring. Spørsmålet er hvordan det vil fungere i praksis, men dette er man godt i gang med å finne ut allerede. Forretningsmodellene på programvareutvikling står foran interessante omveltninger i tiden som kommer, og IBMs utspill er i så måte svært interessant.

---

(For tidligere artikler av Espen Kvalheim - se pekere i margen til høyre, red.anm.)

Til toppen