ANALYSER

Det er de store som fornyer Norge

En fersk rapport fra SSB konkluderer med at det er de store selskapene som fornyer Norge.

27. apr. 2006 - 11:37

Hvert fjerde år gjennomfører Statistisk Sentralbyrå (SSB) en innovasjonsundersøkelse for å kartlegge omfanget av innovasjoner i norsk næringsliv. Denne uken ble årets rapport for perioden 2002–2004 lagt frem.

I undersøkelsen har det blitt sett på organisatoriske og markedsmessige innovasjoner, samt produktinnovasjoner og prosessinnovasjoner.

Rapportens hovedkonklusjon er at i Norge er det de store selskapene som er mest innovative.

Ifølge rapporten har bare 26 prosent av norske foretak vært innovative i perioden, mens andelen stiger til 62 prosent når man bare teller selskapene som har mer enn 500 ansatte. SSB trekker frem de store selskapenes bedre tilgang på økonomiske og kunnskapsmessige ressurser som en mulig forklaring.

Selv om dette er for Norge som helhet, er det verdt å merke seg at dette er stikk motsatt av hva som er vanlig i internasjonal IT-bransje. Der foretrekker gjerne de store selskapene å kjøpe små innovative oppstartsselskaper etter at de har bevist sin nye teknologi og at markedet vil ha produktet.

IT-bransjen regnes av mange som den kanskje mest innovative bransjen og selv om rapporten ikke har en egen kategori for IT, så er det noen av kategoriene som naturlig faller inn under IT.

Produksjon av kommunikasjonsutstyr er den mest innovasjonsintensive enkeltnæringen.

Her rapporteres det at 73 prosent av foretakene er innovative. Kategoriene databehandlingsvirksomhet og telekommunikasjon skiller seg også positivt ut, med en andel innovative foretak på henholdsvis 61 og 51 prosent.

Sett i sammenheng med den raske utviklingen som IT-bransjen har hatt, og også fortsatt går igjennom, kan dette fortone seg som oppsiktsvekkende lavt selv om det er bedre enn i de andre bransjene. IT-bransjen er som helhet svært aktiv på både produktinnovasjoner og prosessinnovasjon. Ny maskinvare og ny programvare lanseres daglig og på prosessinnovasjonssiden er det gjerne IT som bistår med den forløsende teknologien.

I undersøkelsen har foretakene gitt tilbakemelding om at det er økonomien som er flaskehalsen for utvidet innovasjonssatsning. Manglende kvalifisert arbeidskraft har fått mye oppmerksomhet i mediene og hos politikerne, men dette er det få av foretakene som trekker frem som en utfordring. Teknologi- og markedsinformasjon og usikker etterspørsel regnes heller ikke som et stort problem for bedriftene.

Her kan du selv ta en titt på rapporten og statistikken som ligger til grunn.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.