- Det er plass til flere OS-alternativer

Debatten om Linux som alternativ til Windows går videre. Nils Ulltveit-Moe mener det er unødvendig å sette de forskjellige variantene av de frie operativsystemene opp mot hverandre.

"

Innlegget til Morten A. Middelthon (publisert i digi.no fredag 26. juni 1998, red.anm.) er et godt forsøk på å sette flere varianter av gratis operativsystemer opp mot hverandre - noe jeg mener er unødvendig. Det finnes plass både til FreeBSD og Linux her i verden.

Jeg har kjørt begge operativsystemene, og de har begge sine styrker og svakheter. FreeBSD er sterk på nettverkssiden, mens Linux har bedre hardwarestøtte og flere kommersielle applikasjoner.

Når det gjelder inkompatibilitet mellom Linux distribusjonene, så overdriver Morten A. Middelthon. Det er forskjeller mellom distribusjonene, men det er svært sjelden at disse medfører at programvare ikke er bakoverkompatibel.

En av de store forandringene som er i ferd med å skje på Linux fronten, er utskifting av C-biblioteket, fra libc5 til GNU libc (glibc), der noen Linux-distribusjoner er tidligere ute enn andre. På kort sikt kan dette medføre inkompatibilitet mellom distribusjonene, som f.eks. gir to versjoner av et program med/uten gnu libc. På lang sikt kommer Linux til å tjene på det, fordi det enklere å skrive plattformuavhengig kode med glibc.

Hovedpoenget er at all moderne software for Linux er kompatibel med seg selv (og som regel med andre UNIX varianter også) på kildekodenivå. Dette gjør det enkelt å vedlikeholde Linux software på tvers av hardwareplattformer (Intel/SUN Sparc/PowerPC/Arm/Digital/MIPS/68000). Corel Systems utnytter dette ved å velge Linux på sin NetWinder LC som er ARM-basert (NetWinderen skal være tilgjengelig fra 1. august).

Innen en plattform (f.eks. Intel), er Linux binærkompatibel med seg selv.

Noe av sjarmen med Linux, er nettopp at det ikke er bare en leverandør av operativsystemet. Dette gir mer konkurranse mellom leverandørene, noe som kan gi lavere pris på offisielle CD-er, samtidig som konkurrentene hjelper hverandre med å dra Linux framover ved å la kildekoden til tilpasningene være tilgjengelig i stor grad.

Linux er et evolusjonært system som følger definerte protokoller og standarder. Man definerer ikke egne proprietære løsninger og formater, men baserer vekst av operativsystemet på at brukerne ønsker standardiserte løsninger som kan prate med hverandre. I et datasystem kan Linux sammenliknes med navet i et hjul - operativsystemet kan "prate" med de fleste andre filsystemer og nettverksløsninger, og har emulatorer for flere proprietære operativsystemer. I tillegg er operativsystemet strukturert, og med god håndtering av installasjon, oppgradering og fjerning av programvare.

Det er ikke mange operativsystem som skalérer fra 3Coms Palm Pilot (Linux kjører på denne!) og opp til klynger på over 100 maskiner (Beowulf). Ytelsesrekorden for en Linux-klynge har Avalon, som yter 19,3 GFlops, og som består av 68 Alpha-maskiner hver på 533 Mhz.

I tillegg er du ikke låst med Linux. En kan velge forskjellige desktop-miljøer, forskjellige filsystemer, vindussystemer, klyngebaserte løsninger (Beowulf). OS-et kjører på 16-, 32-, og 64-bits prosessorer, og det er bra støtte for kommersielle applikasjoner.

Linux fungerer bra for de fleste - fra min far som trenger kun tekstbehandling, til nerder som ønsker full kontroll over maskinvaren, og til bedrifter som ønsker en stabil server.
"

(Se også pekere til relaterte artikler i margen til høyre)

Til toppen