Det norske internettets historie skrives

Gamle rever skal intervjues, arkiver skal saumfares og historien om Internett i Norge skal skrives. På Senter for teknologi og samfunn ved NTNU i Trondheim.

- Vi er i en kildeinnsamlingsfase, har vært i arkivet til forskningsrådet, Uninett-arkivet, forskjellige private arkiv i NTNU, og det er en stor mengde arkiver vi skal innom. Det er et voldsomt materiale vi skal innom, sier førsteamanuensis Øyvind Thomassen ved NTNU.

NTNUs senter for teknologi og samfunn skal skrive historien om det norske Internett, hvordan det oppsto, hva det brukes til, hvem som bygget det og alle slags andre deler av kaken som må til for å få en helhetlig oversikt over hvordan teknologien du bruker når du leser dette kom til oss her på berget.
Så langt har de jobbet med prosjektet i et halvt års tid.
Historien skal beskrive hvordan nettet oppsto, de skal ta for seg nettutbygging, utviklingen av kommersielle tjenester, utviklingen av offentlige tjenester, av ikke-kommersielle tjhenester og de skal se på hvordan brukerne benytter Internett.


- Det er et tverrfaglig miljø, og vi har andre prosjekter som går dypere inn i andre typer problematikk som vi kan dra veksler på. Vi har 10-15 forskjellige internettprosjekter der det er sosiologer og samfunnsvitere som jobber, sier Thomassen.

Resultatet skal bli en bok, og de håper også å få gjort spennende saker på nettet med historien - slik at leserne kan benytte teknologien som beskrives til å lære mer om den og dens innvirkning på livene vi lever.

Per idag er det 3,5 årsverk som er engasjert i prosjektet, og det er håp om å kunne ta det videre etter at boken er ferdig.

Prosjektleder Thomassen vil gjerne ha tips om gode informasjonskilder. Vet du hvor en kan finne skjermbilder av de første spede utgaver av nettaviser i Norge? Sitter du på materiale som er viktig for å forstå hvordan Internett kom til pottitland? Det skader sikkert ikke å sende en e-post.

Norge har en lang Internett-historie sammenlignet med andre land. Allerede i 1972 var vi koblet opp mot USA med det som skulle bli den første forbindelsen til det som senere ble Internett.

Til toppen