Dette sier Apple nei til

Ti grunner for hvorfor apper blir avvist.

Apple prøver å heve kvaliteten på tredjeparts-apper.
Apple prøver å heve kvaliteten på tredjeparts-apper. (Bilde: Apple)

Ti grunner for hvorfor apper blir avvist.

Apple har ikke alltid vært like imøtekommende når det gjelder å forklare hvorfor visse apper ikke blir godkjent for publisering i App Store.

Nylig la selskapet imidlertid ut en nettside der du viktigste grunnene for avvisning av apper blir gjort rede for, noe som kan bidra til at utviklerne sørger for bedre kvalitet på bidragene sine.

Apple skriver at den største grunnen for avvisning er manglende informasjon. Dette står for 14 prosent av avvisningene.

Deretter følger applikasjoner med bugs og feil, apper med for dårlige grensesnitt, apper med navn eller skjermbilder som ikke er relevante til funksjonaliteten, apper med navn som gir falsk informasjon eller kopierer andre programmer, apper som ikke har korrekte aldersbeskrivelser eller apper som er betegnet som beta eller demo.

Tips for ryddigere grensesnitt.
Tips for ryddigere grensesnitt. Bilde: Apple

Det oppsiktsvekkende med dette er at de aller fleste av disse grunnene er allerede beskrevet i Apples retningslinjer for applikasjonsutvikling, og bør derfor være kjent for utviklerne i forkant.

Apple kommer også med en del tilleggsinformasjon for utviklere om hvordan apper kan gjøres bedre: Man må sørge for at appen er mest mulig fri for bugs, inneholder fungerende lenker, utfyllende informasjon om utviklerne, kontaktinformasjon og riktig formattering. Apple påpeker at appen må fremstå som ferdig, altså ikke ha midlertidige bilder eller tekst, og må ha et grensesnitt som er ryddig og logisk. Det er også viktig at appen gir brukerne verdi, og ikke bare etterligner andre i samme kategori.

Microsoft har nylig måttet tåle en del kritikk da det ble kjent at Windows 8-butikken ble overfylt med søppelvare, og tar nå tak for å rydde opp i dette. Det er tydelig at Apple også sliter med dette, men er strengere på hvilke applikasjoner som faktisk blir godkjent og publisert.

Til toppen