DIGITALISERING I OFFENTLIG SEKTOR

Difi misforstår suksesskriteriene til App Store

KOMMENTAR: IT-bransjen fungerer dårlig i et tungrodd, komitédrevet arbeid, skriver John Eivind Hallén.

John Eivind Hallén er daglig leder i appbyrået Shortcut. (Bilde: Pressefoto)
John Eivind Hallén er daglig leder i appbyrået Shortcut. (Bilde: Fotograf Ingar Sorensen)

KOMMENTAR: IT-bransjen fungerer dårlig i et tungrodd, komitédrevet arbeid, skriver John Eivind Hallén.

  • Debatt

John Eivind Hallén er daglig leder i appbyrået Shortcut.
John Eivind Hallén er daglig leder i appbyrået Shortcut. Bilde: Fotograf Ingar Sorensen
Jeg har fulgt diskusjonen mellom Geir Amsjø, Christin Gorman, Johannes Brodwall og Difi/Digitaliseringsrådet med interesse, og er glad for at sistnevnte ser ut til å være enige med førstnevnte i behovet for å lytte til fagfolk og brukere i sitt arbeid med offentlig digitalisering.

Fint, da har vi det aller viktigste på plass.

Amsjø, Gorman og Brodwall viser til app-plattformene til Apple og Google.

I motsetning til for eksempel tjenester som Altinn/Nav, har disse en strategi som gir brukere mulighet til å laste ned små apper som dekker deres éne konkrete behov, på akkurat den måten som passer den individuelle brukeren best.

Difi/Digitaliseringsrådet ser ut til å være enige i at app-plattformene gir et godt eksempel til etterfølgelse, men jeg tror de misforstår premissene for suksessen.

Det handler nemlig overhode ikke om felles rammer, prinsipper og standarder. Det som gjør at det funker er at apper og små IT-prosjekter som “bare” løser ett enkelt behov og er enkle å forstå, får en plattform å presentere seg på.

Dynamiske plattformer

Løsningene kommer direkte til brukere, uten fordyrende, kompliserende og tidkrevende ledd - og praktisk talt uten krav til standardisering og konformisme.

Mange løsninger ligner på hverandre, men det er først og fremst fordi utviklere og designerne rett og slett gjør det som fungerer. Og når jeg sier fungerer, mener jeg at folk tar det i bruk.

Plattformene er demokratiske, umiddelbare og dynamiske, ved at utviklere kan utbedre feil og svakheter i appene på bakgrunn av tilbakemeldingene.

Har en app mange dårlige tilbakemeldinger og få stjerner, dør den. Uten at det har kostet noen mer enn nødvendig.

Toppstyrt og tungrodd

Det app-plattformene derimot ikke har, er konsulenter, komitéer og ulike typer (suppe-)råd, høringsinstanser og styringsgrupper.

Difi hevder det er vanskelig å få private aktører på banen i det offentlige digitaliseringsarbeidet.

Her kan vi bare stille oss bak artikkelforfatternes svar på dette: Det komitédrevne arbeidet med høringer er tungrodd, langsomt, uoversiktlig og toppstyrt, og det er vanskelig for utenforstående å få innblikk.

IT-bransjen fungerer dårlig i et slikt system, da vi har gjort oss helt avhengige av smidighet, rask læring og implementering for å svare effektivt på brukernes behov.

Til toppen