digi.no overtar Aksjeforum.com

Internett Kanal 1 AS - selskapet som utgir nettavisen digi.no - kjøper Aksjeforum Norge AS. Fusjonen gjennomføres med oppgjør i aksjer i Internett Kanal 1 AS.

De to internettbaserte selskapene, Internett Kanal 1 AS og Aksjeforum Norge AS, har per 6. juli inngått avtale om å slå sammen de to virksomhetene med Internett Kanal 1 AS/digi.no som overtakende selskap.

Sammen forventer partene at det vil finne sted en gjensidig tilførsel av verdier som innebærer en styrket enhet. Gjennom sitt eierskap i Internett Kanal 1 AS ønsker partene sammen å bygge opp virksomhetene både knyttet til digi.no og aksjeforum.com.

- Finansiell dekning av den nye økonomien er et viktig satsingsområde for oss, ikke minst når vi skal utvide vår satsing til det nordiske markedet, sier Jens Kanden, konsernsjef i Internett Kanal 1 AS.- digi.no har tradisjonelt sett hatt et veldig sterkt teknologisk fokus, nå skal vi bli sterkere på finansiell dekning av de konvergerende bransjene tele, data, media og finans, sier Kanden, og legger til at for å nå målet om å bidra mot finansbransjen med nyheter og stoff som holder en høy kvalitet, falt det naturlig å finne en eksisterende nettsatsing som kan være fundamentet i den internasjonale satsingen.

- Aksjeforum.com har ved siden av å produsere nyheter og stoff med høy kvalitet, vist evnen til å generere inntekter. Det er et viktig element for alt Internett Kanal 1 ønsker å engasjere seg i, sier Kanden, som ikke ser bort ifra at det kan komme flere oppkjøp og fusjoner i Internett Kanal 1s regi fremover.

Helge Lunde, daglig leder i Aksjeforum Norge AS, ser meget positivt på sammenslåingen.

- Vi ser denne fusjonen som et veldig riktig valg og for oss en viderføring av vårt konsept på finansielle nyheter. Med digi.nos etablerte tjeneste, trafikk, og internasjonale planer, kombinert med våre fagkunnskaper om finans, tror vi at selskapene i felleskap kan etablere seg som en av de sterkeste aktørene på finansielle nyheter på nordisk basis.

Gjennomføringen av fusjonen og er ventet å være sluttført innen 1. september 2000.

Til toppen