Digital dansk signatur kan bli en fiasko

Mye tyder på at den nylig annonserte digitale signaturen den danske staten vil innføre i samarbeid med TDC, kan bli erklært som en fiasko allerede før den blir tatt i bruk.

Som digi.no skrev i forrige uke, skal de danske brukerne som i år innleverer selvangivelsen over weben, bli tilbudt en digital signatur som etter hvert skulle kunne erstatte håndskrevne signaturer på papir i forbindelse med for eksempel offentlige søknader, men også til undertegning av blant annet kommersielle kontrakter.

Nylig ble det klart at signaturen ikke tilfredsstiller EUs høyeste sikkerhetsnivå for digitale signaturer.

Nå viser det seg at de danske bankene ikke ønsker å samarbeide med myndighetene og TDC om denne løsningen.

- Den signatur som TDC skal levere er ikke sikker nok til å bli brugt i nettbankene, sier Jørgen Bennedsen, underdirektør i det danske Pengeinstituttenes Betalingssystemer (PBS), til Jyllandsposten.

Motviljen skyldes blant annet at det ved utdelingen av den elektroniske underskriften, ikke kreves personlig kontakt. Men det stilles også krav til hvem som deler ut signaturene.

- Det er ikke nok at den digitale signaturen deles ut av en tilfeldig medarbeider i en telebutikk, sier en av bankenes sikkerhetseksperter til Jyllandsposten.

Faren er dermed stor for at dette blir en fiasko for TDC. De danske bankene har allerede tatt i bruk en tidlig utgave av en digital signatur for de 1,6 millioner nettbankkundene som finnes i landet. TDC og den danske Videnskapsministeriet hadde håpet på et samarbeid om denne ordningen, slik at signaturen fra TDC også ville bli tatt i bruk av bankene. Nå er det mye som tyder på at så ikke vil skje.

Ifølge kontrakten mellom Videnskapsministeriet og TDC vil betalingen til sistnevnte avhenge av hvor mange signaturer selskapet greier å få utstedt i løpet av en fireårs periode.

Markedsdirektør i TDC, Morten Brøgger, synes situasjonen er ergerlig, for TDC hadde hele veien lagt opp til et samarbeid.

- Hvis bankene mener at de har en mer sikker utstedelsesprosedyre, lytter vi gjerne, sier Brøgger til Jyllandsposten.

Og Videnskapsministeriet er overrasket over kritikken fra bankene. Sikkerhetsnivået har nemlig vært ute til offentlig høring, hvor de kommentarer som er mottatt er blitt innarbeidet.

Men Bennedsen sier at han ikke helt vet bankene skulle kunne samarbeide med TDC om. I tillegg forteller han at PBS vil vurdere om det vil være fornuftig for bankene å utstede egne digitale signaturer.

Til toppen