Disse teknologiene tror vi vil revolusjonere fremtidens arbeidsplasser

Disse teknologiene tror vi vil revolusjonere fremtidens arbeidsplasser
(Bilde: Autodesk/Microsoft)

Hver tredje respondent i en internasjonal studie svarer at de tror virtuell virkelighet (VR), maskinlæring og kunstig intelligens (AI) vil være de viktigste teknologiene som vil revolusjonere arbeidsplassen de neste ti årene.

Undersøkelsen er gjort blant 18 300 personer over hele verden, hvorav 925 personer er norske. Dette er en del av en serie med undersøkelser kalt «New Generation Series», hvor man kartlegger likheter og forskjeller mellom ulike generasjoner: X-generasjonen (yrkesaktive født rundt 60-tallet), Y-generasjonen/«millennials» (født fra 80-tallet) og Z-generasjonen (de yngste, født fra 90-tallet). Det er Universum som står bak undersøkelsen, som er gjort i samarbeid med INSEAD, Head Foundation og Center for Leadership Studies ved MIT.

Den siste utgaven av undersøkelsen tar for seg hvilken effekt nye teknologier forventes å ha på arbeidsplassene i tiden fremover.

Få bruker det – mange tror det blir viktig

Selv om det finnes enkelte som har tatt i bruk VR og AR (utvidet virkelighet) på arbeidsplassen, for eksempel heismontører, er det bare tre prosent av de yrkesaktive i undersøkelsen som oppgir at de bruker VR på arbeidsplassen i dag. 

Likevel svarer hver tredje respondent at de tror denne teknologien kommer til å revolusjonere måten de jobber på i det neste tiåret. Ifølge en pressemelding fra Universum estimerer Goldman Sachs at inntektene som genereres av markedet for VR og AR (utvidet virkelighet) vil ligge på rundt 80 milliarder dollar på verdensbasis innen 2025.

Det er ikke uventet de yngste generasjonene, og studenter, som har størst tro på både VR og kunstig intelligens på arbeidsplassen, men også yrkesaktive født fra 80-tallet har stor tro på dette. De eldste, generation X, er noe mer avventende – men likevel mener rundt 1 av 4 også i den eldste generasjonen at VR og kunstig intelligens kommer til å bli viktig. 

Bedriftene henger etter

Undersøkelsen viser også at det er store forskjeller mellom hvor viktig ansatte mener teknologien er for å oppnå suksess, og hvor oppdatert de føler at organisasjonen de jobber i faktisk er. Mer enn 70 prosent av de spurte mener teknologi er veldig viktig for å oppnå suksess, men bare 40 prosent av yrkesaktive i X-generasjonen og 44 prosent av Y-generasjonen sier at organisasjonen de jobber for er godt nok oppdatert teknologisk.

(Artikkelen fortsetter under)

I Norge isolert er spriket enda større. Der sier 74 prosent av de spurte i X-generasjonen (de eldste yrkesaktive) at de mener bedriftens digitale muligheter er veldig viktig for å oppnå suksess, mens bare 54 prosent i den samme gruppen mener deres egen organisasjon er godt nok oppdatert. Blant de yngre (Y-generasjonen) svarer 80 prosent av de spurte i Norge at teknologi er viktig for suksess, mens bare 39 prosent i denne gruppen mener deres egen arbeidsplass er godt nok utrustet.

– Vi ser at det er et gap her, og jeg tolker det som at dette er en beskjed om at arbeidsgiveren ikke henger helt med på utviklingen, sier Rafael Garavito, sjef for Universum i Spania og rådgiver for organisasjonen i Norge, til digi.no.

Det er også kjønnsforskjeller:

Menn synes ifølge undersøkelsen generelt at digitale evner er viktigere for en bedrift, enn det kvinner gjør, og Garavito forteller at menn generelt er mer interessert i avansert teknologi – som for eksempel kunstig intelligens, virtuell virkelighet og så videre. Kvinner viser mer interesse for det man kanskje vil kalle «mykere verdier» på arbeidsplassen, og innenfor teknologi dreier det seg om ting som for eksempel e-læring.

Få også med deg: IT-konsulentselskap vil ha mer kunstig og virtuell virkelighet inn på norske arbeidsplasser » (Digi Ekstra)

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)
Til toppen