Disse vil bli enhetsleder hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Og lønnen er slått fast i stillingsannonsen.

Disse vil bli enhetsleder hos Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet har fått seks søkere på stilling som enhetsleder. Dette bildet er fra NSMs NorCerts operasjonssenter i Oslo. Bilde: NSM

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er Norges ekspertorgan for informasjons- og objektsikkerhet. NSM er også det nasjonale fagmiljøet for IT-sikkerhet.