Disse vil lede utvikling av læringsteknologi for elevene i Osloskolen

12 av 27 kandidater har trukket seg. Se søkerlisten her.

Disse vil lede utvikling av læringsteknologi for elevene i Osloskolen
Utdanningsetaten i Oslo søker etter direktør som skal ha ansvaret for digitaliseringen og utvikling av læringsteknologi i Osloskolen. Foto: Kjersti Flugstad Eriksen

Bruk av læringsteknologi på digitale plattformer i undervisningen har vist seg å bli en