DLD gir ikke mindre kriminalitet

Hemmelig EU-rapport avslører at datalagring ikke virker som ønsket.

DLD gir ikke mindre kriminalitet

- Norge blir en fristat for kriminelle og terrorister hvis vi ikke innfører EUs datalagringsdirektiv, hevder PST-sjef Janne Kristiansen.

Men det omstridte regelverket møter kraftig tverrpolitisk motstand. Motstanderne argumenterer for at lagringen er overvåkning, som vil medføre store inngrep i personvernet.

Direktivet sier at telefoni- og internettoperatører må lagre trafikkdata om alle landets innbyggere i minst seks måneder og opptil to år.

Datalagringsdirektivet (DLD) har møtt stor motstand også innen EU, og det er langt fra alle medlemslandene som har innført regelverket som pålagt.

EU i ferd med å evaluere datalagringen, og mye tyder nå på at direktivet må endres.

Direktivet er nemlig mislykket på flere områder. Det finnes ingen bevis for at DLD bidrar til å redusere kriminalitet eller øke oppklaringsgraden.

Det er den oppsiktsvekkende vurderingen i en hemmeligstemplet og foreløpig EU-rapport, som Aftenposten har fått tak i.

- Rapporten er så dramatisk at hele direktivet kan bli trukket tilbake. Uansett er jeg overbevist om at dette i det minste betyr at det vil bli endringer i direktivet, sier IKT-Norges direktør for myndighetskontakt Hallstein Bjercke til Aftenposten.

Bjercke mener det vil være klokt å vente på disse endringene, før man tar stilling til en eventuell innføring av EU-direktivet i Norge.

At EU trolig må foreta endringer støttes av en av Norges fremste EU-jurister, professor Finn Arnesen ved Senter for europarett.

Han er imidlertid ikke enig med Bjercke i at den norske prosessen bør utsettes.

- Slik jeg leser rapporten, er det ingen som stiller spørsmål ved hensiktmessigheten ved direktivet og datalagring, selv om det påpekes svakheter, sier Arnesen til Aftenposten.

Den norske regjeringen er splittet i synet på datalagring. Arbeiderpartiet har som eneste parti tatt et klart standpunkt for direktivet, mens regjeringspartnerne SV og Sp er imot.

Også blant opposisjonen er det sterkt motstand, alle partiene unntatt Høyre har flagget sin motstand mot DLD.

Høringsrunden om direktivet ble avsluttet mandag denne uken. Regjeringen har bebudet en proposisjon til høsten.

    Les også:

Les mer om: