DNB og Telenor på terskelen til netthandel

Venter ikke på betalingsløsningene - bygger kundebasen nå.

Venter ikke på betalingsløsningene - bygger kundebasen nå.

DNB og Telenor går sammen med ambisjoner om å skape Norges ledende portal for netthandel. Satsingen har fått navnet "doorstep".

Samarbeidet gir, ifølge en presentasjon holdt av administrerende direktør i Doorstep Knut Oppegaard på gårsdagens Norway Internet World, internasjonal oppmerksomhet og kan på sikt åpne nye markedsmuligheter og allianser for de to partnerne.

Utgangspunktet for fellesprosjektet er et ønske om å kunne utnytte nye muligheter i grenseflaten mellom bank- og telekomtjenester. Partene mener de kan skape større gjennomslagskraft ved å samarbeide enn ved å opptre hver for seg. Derfor ønsker man sammen å utvikle og tilby multikanalløsninger.

Multikanalløsninger innebærer tilgjengelighet over mobilt Internett, web, interaktiv-TV, PDA, telefon og fysisk.

Målsettingen med Doorstep er på vegne av eierne å utvide kundegrunnlaget og tjenestetilbudet innenfor Den nye økonomien.

Oppegaard åpnet også for kommersielt samarbeid med andre innholdsleverandører, inkludert banker dersom dette blir aktuelt. Han understreket at Doorstep skal tilby en åpen løsning både for nye og etablerte netthandelssteder. Alle samarbeid skal baseres på kommersielle vilkår.

Som eksempler på mulige samarbeidspartnere ble iSyndicate.com, SAS, Norsk Tipping, Oslo Energi og Yatack nevnt under presentasjonen.I forkant av kundevennlige og sikre elektroniske betalingsløsninger vil DNB og Telenor bygge opp en størst mulig kundebase gjennom oppbygging av et utstrakt tjenestetilbud og verdiøkende tjenester for kundene. Senere ser man blant annet for seg å håndtere betalingsformidlingen i forbindelse med disse tjenestene.

Oppegaard sier at partene tar det for gitt at tilfredstillende betalingsløsninger vil komme innen ikke lang tid.

Den fremtidige betalingsformidlingen skal skje gjennom e-cash, e-debet, e-credit og e-faktura. Man ser også for seg en oppkobling mot dagens infrastruktur med POS-terminaler og brukersteder for kredittkort.

Til toppen