DnB tjener gode penger

DnB Holding leverte et godt resultat for årets første ni måneder. DnB forventer at den gode utviklingen vil fortsette i fjerde kvartal.

Norges største forretningsbank DnB leverte et godt resultat for årets første ni måneder, som overgikk markedets forventninger. Det positive resultatavviket skyldes god kostnadskontroll, større besparelser etter fusjonen med Postbanken, høyere inntektsføring av andre driftsinntekter og netto tilbakeføring av tidligere tapsavsetninger.

DnB konsernet (inkl Postbanken og forsikringsselskapet Vital) oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på 3.701 millioner kroner for de ni første månedene i år, mot 3.027 millioner i fjor. Resultat før skatt utgjorde 3.854 millioner kroner for de tre første kvartalene i 2000. Det er 870 millioner - eller 29,1 prosent - mer enn tilsvarende periode i 1999. Overskuddet etter skatt økte til 2.847 millioner kroner fra 2.309 millioner for de tre første kvartalene i 1999 . Resultat per aksje økte med 23,7 prosent fra 2,97 kroner i fjor til 3,67 kroner i år.

I tredje kvartal isolert utgjorde resultat før skatt 1.265 millioner kroner, mot 991 millioner i fjorårets tredje kvartal.

Selskapet har god kontroll på kostnadene og de har falt til 5.741 millioner kroner i de ni første månedene fra 5.888 millioner kroner i samme periode. De samlede kostnadene utgjorde 60,8 prosent av inntektene, mot 66 prosent i de tre første kvartalene i fjor.

Egenkapitalavkastningen for perioden utgjorde 16,5 prosent, mot 14,4 prosent ett år tidligere.

I en kommentar til resultatet sier konsernsjef Svein Aaser at DnB i perioden har vist god fremgang på de fleste områder, og at resultatutviklingen er tilfredstillende. Samtidig ser Aaser betydelige vekstmuligheter innenfor konsernets kjerneområder, og markedssituasjonen er gunstig for DnB.

Selskapet forventer at den positive utviklingen vil fortsette også i fjerde kvartal.

DnB forvalter i alt 452 milliarder kroner i form av egne eiendeler og forvaltede midler, mot 407 milliarder ved begynnelsen av året.

Selskapet har en rekke Internett-aktiviteter på gang og DnBs og Telenors felles satsing på utvilkling av netthandelsportal er etablert under "Doorstep". Selskapet har satt av 156 millioner kroner til internettsatsing, hvorav 85 millioner kroner er brukt ved utgangen av tredje kvartal.

Ved utgangen av tredje kvartal hadde selskapet 207.000 e-brukere som tilsvarer en vekst på 157 prosent siden nyttår. Antall betalingstransaksjoner som ble behandlet var ved utgangen av september 714.000, som tilsvarer 3,3 transaksjoner per kunde i september.

DnB-aksjen faller tilbake etter resultatfremleggelsen og er sist omsatt på kurs 40, som priser selskapet til 31,1 milliarder kroner.

Til toppen