Død reklamespot vil gå nye veier

Styreformann Tormod Evang i Reklamebyråforeningen er enig i at den tradisjonelle TV-reklamen får problemer i en digital TV-fremtid. - Reklameblokkene vil bli borte i tradisjonell forstand, sier han.

Reklamespoten dør med digital-TV, skrev digi.no i forrige uke (se peker til relatert artikkel i margen til høyre). Medierådgiver Alan Griffiths er overbevist om at annonsører må endre tenkemåte når det gjelder tradisjonelle mediekjøp på TV. De må tenke mer på enkeltprogrammer, og mindre på hvilken kanal, og til hvilken tid programmet sendes.

Tormod Evang, styreformann i Reklamebyråforeningen, tidligere JBR-mann, nå tømmerhyttebygger, sier til digi.no at han er enig med Griffiths på mange punkter. Blant annet at publikum vil bli mer fokusert på programmer enn kanaler. Men han legger til at det oppstår en merkevareproblemstilling. For eksempel NRK; for mange vil det være et kvalitetsstempel (eller motsatt) å vite at programmet er produsert av NRK. Og dette ligger under når man velger programmer

Evang slår fast at man vil få digital-TV om ikke så mange år.

Elektroniske programguider (EPG-er) oppfordrer til å surfe fra program til program på mange forskjellige kanaler. Man får en totaloversikt over alle kanalene digital-fjernsynet kan ta inn, finner programmer etter kategorier og temaer, og velger ut de programmene man vil se på forhånd.

- Reklameavbruddet vil få mindre status og erstattes av reklameformer som baserer seg på en nær forståelse av seeroppførselen, spår Griffiths.

Evang er enig i dette, og nevner fire måter reklamen kan bli eksponert for publikum på;

- Reklameblokkene vil bli borte i tradisjonell forstand. Istedet vil det bli mer av produktplassering, der annonsører sponser produksjoner mot at de får eksponering av sine produkter innenfor nasjonale rammer.

- Den elektroniske programguiden vil inneholde reklame; man blir eksponert mens man velger sin TV-kveld. Dette kan også være tvungen eksponering fordi mange gjerne vil gjennom hele programguiden.

Den tredje måten men vil bli eksponert for reklame på er som nå; i pausene.

Og til sist; reklame mot billigere abonnement. Hvor mange var det som for noen år siden ville trodd at man kunne ringe gratis mot å høre på litt reklame? Etter hvert som betal-TV blir mer utbredt, vil man tilbys billigere abonnement mot å se litt reklame.

I Norge er det i dag ikke lov med produktplassering, ei heller reklameavbrekk er tilllatt annet enn i underholdningsprogram, filmer med mer enn 20 minutters pause, kulturprogram og idrettsprogrammer.

Evang tror den nåværende loven må endres.

- Spørsmålet er hvor lenge Norge kan ha sin isolerte lovgivning på dette området. Man kan ta inn x antall kanaler via parabol. TV3 kan følge internasjonale regler fordi de sender fra London. For eksempel reklame rettet mot barn. Norge må tilpasse seg utlandet, avslutter han.

Til toppen