Domino integrert mot Microsoft og WebSphere

Den nye versjon 5.05 av Lotus samkjører bedre med Microsoft-klienter og med IBMs e-handelstjener WebSphere. - Som å forene høyre og venstre hjernehalvdel, sier Lotus-sjef Al Zollar.

Den første store konsekvensen av integreringen mellom Domino og WebSphere, er at sikkerhetsmodellene til de to tjenerproduktene er samkjørte. For brukerne av applikasjoner som kjører under disse produktene, betyr det at når man har logget seg på den ene, slipper man å oppgi brukernavn og passord på nytt når man trenger tjenester fra den andre.

- Det ser enkelt ut, innrømmer den lokale eksperten Bert Lautenbach. - Men det å samkjøre sikkerhetsmodellene til disse applikasjonene er ingen enkel affære når det er påkrevet å bevare det samme høye sikkerhetsnivået.

Blant de som vil merke dette best, er sluttbrukere som abonnerer på Domino/WebSphere-applikasjoner som ASP-tjenester. Sentral i den nye pakken som Lotus og IBM håper skal friste mange ASP-ere til å bygge tjenester på Domino/WebSphere-plattformen, er "Lotus Hosted Management Services" (LHMS), en serie verktøy der all funksjonalitet knyttet til selve utleievirksomheten samles. LHMS lar en ASP betjene flere kunder med samme Domino/WebSphere-installasjon. Den nye integrerte sikkerhetsmodellen innebærer at sluttbrukere nytter en pålogging og ett passord for å nå alle Domino/WebSphere-tjenestene.

Den nye integreringen av Domino-tjeneren mot Microsoft-applikasjoner som Office og Microsofts kalender- og e-postklient Outlook har lenge vært kjent under kodenavnet Blue Jay. Det innebærer blant annet at Office-dokumenter kan lagres like enkelt i en Domino-database som i Windows' filsystem. I Lotus-sjargongen heter dette "støtte fra Domino Network File Store".

Det sikrer videre at Dominos funksjoner for gjøremålslister, kalender og liknende, gjøres tilgjengelig også for Outlook-klienten. Den offisielle betegnelsen på dette er iNotes Access for Microsoft Outlook.

Dette illustrerer en interessant tendens. For ikke lenge siden var Lotus-klienten påkrevet for alle Domino-applikasjoner, med alt dette innebærer av opplæring og installasjon. I januar presenterte Lotus en ny klientstrategi, der hovedpoenget var å legge grunnlaget for at svært mye funksjonalitet skulle kunne nås gjennom en nettleser. Når også Outlook-klienten får tilgang til Lotus' avanserte gruppevarefunksjoner, kan det avspeile at Lotus ønsker gradvis å frigjøre seg helt fra behovet for å tilby en egen klient.

På utviklersiden er det flere integreringsfunksjoner som også innebærer at det blir enklere å forene Microsoft-miljøer med Domino. Et eksempel er Domino Collaboration Objects som gjør at Domino-funksjonalitet kan innlemmes i - eller tilbys gjennom - applikasjoner under Visual Basic og C++. Et annet er Lotus Connector for OLE/DB som tilbyr en bro mot Microsoft SQL Server.

Domino R5.05 vil gjøres tilgjengelig innen slutten av oktober på Notes.net.

Les mer fra årets Lotusphere i Berlin:


Sett sammen din egen reisehåndbok
Fra papp til WAP på fire år
Lotus ser på mennesket i e-handelsprosessen
Microsoft ligger etter oss andre
Automatisk katalogisering av dokumenter med Raven
Lotus gjør norske bedrifter trådløse
Lotus holder stand og øker i Europa
IT Factory gjør ASP-ere til skreddere
Lotus lanserer selvoppdaterende kunnskapsportal
IT Factory: Fortsatt uproblematisk forhold til Lotus

Til toppen