Dømmer Windows Mobile nord og ned

Gartner-analytikere mener Microsoft fornyer for sakte og for lite.

Dømmer Windows Mobile nord og ned

Gartner-analytikere mener Microsoft fornyer for sakte og for lite.

Utviklingen av mobiltelefonen som bærer av sosiale tjenester er et hett tema på IT-symposiet i Cannes til det globale analyseselskapet Gartner. Arrangementet samler 2600 deltakere, for det meste IT-sjefer og andre ledere. Norge er godt representert, med 219 deltakere, mot for eksempel 196 for Sverige.

Fremtiden til Microsofts operativsystem Windows Mobile for avanserte mobiltelefoner dukker opp som tema i flere presentasjoner, særlig i forbindelse med rivaliseringen mellom Google og Microsoft, og der man diskuterer hvordan bedrifter skal forholde seg til muligheten for å utnytte ikke bare e-post men også sosiale tjenester på mobiltelefoner.

Analytiker David Mitchell Smith, ekspert på konkurransen mellom Google og Microsoft, sier til digi.no at de som oppfatter at Windows Mobile ligger etter utviklingen av plattformer som RIM (Blackberry), Apple iPhone og Google Android, har helt rett.

– Windows Mobile har ikke greid å fornye seg i tilstrekkelig grad. Lanseringen av versjon 6.5 endrer ikke det faktumet. Med forbehold om at jeg ikke har sett versjon 7.0, bare lest om det, kan jeg ikke tenke meg at den lanseringen vil bety særlig fra eller til.

Analytiker Monica Basso, ekspert på mobile tjenester til bedrifter, mener Microsoft har havnet i en bakevje som det er lite sannsynlig de vil kunne komme ut av.

– Selve plattformen er ikke egnet for fornyelse, og den er for omfattende til å kunne skaleres ned til mindre kraftige mobiltelefoner som dominerer på verdensmarkedet, sier hun til digi.no.

Mobilplattformene som takler fornyelse best, er enten der leverandøren har full kontroll over både systemvare og maskinvare, eller der systemvaren er åpen kildekode, slik at maskinvareutviklerne har frie tøyler og slipper å tenke på lisensiering.

– Tett integrasjon mellom systemvare og maskinvare er grunnlaget for at RIM har erobret sin sterke posisjon på det globale bedriftsmarkedet med sin Blackberry. Det er også, selvfølgelig, tilfellet for iPhone på forbrukermarkedet. De mest dynamiske utfordrerne til RIM og Apple er Symbian og Android. Android er lansert som åpen kildekode, og Symbian så at deres framtid var avhengig av å gjøre seg til åpen kildekode for å trekke inn flere gode krefter med tanke på fornyelse.

Basso konstaterer at Microsoft er havnet utenom begge disse modellene.

– Proprietær systemvare som er avhengig av tredjeparts maskinvare har vist seg å begrense maskinleverandørenes evne til å fornye produktene i takt med konkurrentene. Den ivrigste produsenten av Windows-mobiler, HTC, har lenge måttet legge inn egne grensesnittforbedringer for å overkomme Microsofts mangler. Vi ser nå at HTC og Samsung begge tiltrekkes av Android, og tilbyr Android-mobiler.

Basso peker på Androids fenomenale vekst, og spår at plattformen om kort tid vil være å finne på hver femte solgte smartphone.

– Vi anslår i dag at Windows' andel er under 10 prosent og fallende. Vi tror ikke nyhetene i Windows Mobile 7 vil være tilstrekkelige til å hindre ytterlig tilbakegang.

Hun legger til at Microsoft har et utmerket grep om andre sider av det mobile bedriftsmarkedet, særlig gjennom Exchange.

– Exchange ActiveSync [EAS] er i ferd med å bli en de facto standard for utveksling av e-post, avtaler og kontakter mellom servere og mobile klienter. EAS er lisensiert av Nokia, Apple og Google. Det innebærer at Microsoft er utgangspunktet for interoperabilitet i dette markedet.

En annen styrke for Microsoft innen mobile tjenester for bedriftsmarkedet, ifølge Basso, er at de er absolutt ledende innen teknologi for mobile samarbeidstjenester, sammen med RIM.

I Gartners nyeste «magic quadrant» for mobile samarbeidstjenester, troner RIM og Microsoft, og den eneste andre som klassifiseres som både «ledende leverandør» og «visjonær» er Sybase.

– I markedet har RIM en andel på rundt 40 prosent. Microsoft har 30 prosent og øker, mens Sybase har under 10 prosent. Microsofts styrke er at de kan tilby et grunnlag for alle slags tjenester gjennom kombinasjonen av Exchange, Office Communication Server og Sharepoint.

Basso mener IBM, som har snakket om slike tjenester svært lenge, ikke ennå har greid å definere en klar strategi. Det nye produktet Lotus Traveler har hittil ikke greid å gjøre særlig inntog i markedet. IBM er henvist til kvadranten for nisjeaktører i posisjon som utfordrer: Det betyr at Gartner ikke oppfatter dem som visjonære, og ikke er sikre på at de faktisk kan levere.

    Les også:

Til toppen