Dommeren antyder at Microsoft bør deles i tre

Dommeren avsluttet sakens siste høring med å antyde at Microsoft heller bør deles i tre enn i to, slik USAs regjering ønsker. En endelig avgjørelse kommer neste uke.

Dommeren avsluttet sakens siste høring med å antyde at Microsoft heller bør deles i tre enn i to, slik USAs regjering ønsker. En endelig avgjørelse kommer neste uke.

Dommer Thomas Penfield Jackson avsluttet den siste høringen i den store Microsoft-saken i natt norsk tid. Høringen besto av spørsmål og kommentarer fra dommeren til innstillingene som hver av partene har levert om hvilke straffetiltak de mener Microsoft må utsettes for som følge av dommerens utredning om hvilke lovbrudd som er begått.

Dommeren avsluttet høringen med å avvise Microsofts krav om utvidet rettslig behandling av myndighetenes forslag om å splitte selskapet. Han ba myndighetenes representanter revidere sin innstilling i tråd med hans spørsmål og kommentarer, og krevde at den reviderte innstillingen måtte leveres allerede fredag. Microsoft får deretter en frist på 48 timer på å komme med en siste kommentar. Så vil dommeren komme med sin endelige avgjørelse, sannsynligvis innen 1. juni.

Microsoft hadde bedt om noen ekstra måneders forhandlinger, og lokket med at de ville stille med Bill Gates og Steve Ballmer som vitner.

Spørsmålene og kommentarene til myndighetenes representanter avslørte at dommeren heller til å dele opp Microsoft, og at han kan tenke seg en tredeling i stedet for den todelingen som myndighetene går inn for. Han trakk fram to eksterne utredninger, den ene av en gruppe uavhengige akademikere som anbefaler en femdeling av Microsoft, den andre av to bransjeorganisasjoner som går inn for en tredeling. Han refererte til denne utredningen fra Computer and Communications Industry Association og Software and Information Industries Association - som begge samler erklærte motstandere av Microsoft - som et utmerket dokument. Disse organisasjonene ønsker at Microsoft skal deles i et operativsystemselskap, et applikasjonsselskap og et Internett-selskap, der det siste omfatter alt som har med både Internet Explorer og MSN å gjøre.

Blant Jacksons kommentarer som trekkes fram i amerikanske medier er denne: "Virkningen av en todeling vil i praksis være å opprette to atskilte monopoler, uten å motivere noen av disse til å blande seg inn i den andres lønnsomhet."

Regjeringskilder sitert i amerikanske medier ønsker ikke å uttale seg om hva slags endringer de vil foreslå i sin oppsplittingsplan på bakgrunn av dommerens spørsmål og kommentarer.

Microsoft har varslet at de vil følge opp dommer Jacksons avgjørelse neste uke med en rask anke. Anken vil gjelde forhold knyttet til sakens fakta, lovanvendelse og prosedyre.

Juridiske eksperter sitert i amerikanske medier mener at dommerens hastverk i sakens siste fase kan utnyttes positivt av Microsoft i ankeprosessen. Det understreker at den avgjørende kampen om Microsofts framtid vil skje i ankeprosessen. Erfaringen hittil er at ankeinstanser, både i denne saken og i søksmålet fra Sun, er mer tilbøyelige til å godta Microsofts syn.

Les:


Microsoft bør heller dømmes til samfunnstjeneste
Dramatisk før avgjørende runde i Microsoft-saken
Microsoft foreslår image-forbedrende straff
Apple-avhopper skal bedre Microsofts image
Slik ønsker Microsoft å straffes
Microsoft: - Urimelig regulering og et tilbakeslag for USAs økonomi
USA vil splitte Microsoft
Microsoft forsvarer seg med massiv markedskampanje
Mer effektivt å dele Microsoft enn å regulere det

Til toppen