Domstolene bytter til IP-telefoni

Catch har gjennom forretningsområdet Comnet i dag utløst en opsjon på eksisterende driftsavtale om leveranse av IP telefoni til Domstoladministasjonen.

Kontrakten gjelder i første omgang leveranse av en komplett IP telefoniløsning til Oslo Tinghus med tilhørende domstoler.

Løsningen er basert på Comnets IP telefoniløsning som leveres komplett med sentralbordsfunksjonalitet og mulighet for integrasjon mot ønskede støttesystemer i Domstoladministrasjonen. Comnets løsning gir kunden en skalerbar nettsentrisk tjeneste samtidig som Comnet leverer alle kundespesifikke tilpasninger.

”Dette er en uhyre viktig kontrakt for Catch-konsernet. For det første er dette vår første offentlige kunde som går for IP telefoni, og det er godt å se at både offentlig og privat sektor nå ser fordelene i telefoniløsninger over datanettet. For det andre er det hyggelig å konstatere at vår gode relasjon med Domstoladministrasjonen utvikles videre. Sist, men ikke minst, er det gledelig å observere at vår sterke satsning på IP telefoni bærer frukter”, sier leder for Comnet, Trond Skjellerud, i en kommentar.

”Beslutningen om en overgang til IP telefoni er for Domstoladministrasjonen resultat av en strategisk satsning på IP basert kommunikasjon. Siden vi allerede har Quality of Service i vårt WAN er det naturlig at vi også legger telefoni inn i dette nettet. Vi venter at vår investering i IP telefoni vil betale seg allerede i løpet av 2007”, sier Kjetil Bockmann i Domstoladministrasjonen.

Telefoniløsninger for bedriftsmarkedet og offentlig sektor er et betydelig satsningsområde for Catch-konsernet. Bedriftsmarkedet for IP telefoni er et vekstmarked som er ventet å øke med om lag 75 prosent årlig til 800 millioner kroner i 2008. Catch tar sikte på en markedsandel på 10-20 prosent i dette markedet.

Til toppen