DVD-knekkeren DeCSS er "terroristverktøy"

En assisterende statsadvokat i USA har karakterisert Jon Johansens DVD-knekker DeCSS som terrorist-verktøy.

En assisterende statsadvokat i USA har karakterisert Jon Johansens DVD-knekker DeCSS som terrorist-verktøy.

DVD-dekoderen DeCSS, konstruert av den løst sammensatte hackergruppen MoRE hvor blant annet Jon Johansen var medlem, er i vinden igjen. Eller i ilden, om man vil.

Denne gangen er det i saken mot nettstedet 2600.com, som er saksøkt av filmbransjens interesseorganisasjon Motion Picture Association of America for å ha publisert lenker til DeCSS.

2600.com har anket saken, som går på om slike lenker skal tillates ifølge ytringsfriheten, eller om de skal forbys
ifølge amerikanernes DMCA, Digital Millenium Copyright Act. Justisdepartementet har involvert seg for å forsvare at DMCA er i overenstemmelse med grunnloven, skriver Wired News.

Og i den sammenheng uttalte advokat Daniel Alter at DeCSS er å sammenligne med terrorist-programvare som kan krasje fly, ødelegge sykehusutstyr og sette menneskeliv i fare.Om Alter kan gjøre gjeldende argumentet om at DeCSS "gjør skade", så kan MPAA sannsynligvis gå etter enhver form for publisering av programmet eller kildekoden.

Justisdepartementet mener dommer Lewis Kaplan gjorde rett i å nekte 2600.com å lenke til DeCSS.

Filmstudioene synes likevel å ha innsett at det kan bli vanskelig å fjerne DeCSS fra nettet totalt. Både kildekode og programmet selv er idag tilgjengelig på en rekke nettsteder.

Til toppen