E-handel vinner detaljhandelen

E-handel er det eneste innen detaljhandelen som øker omsetningen. Mersalget kan bli på over 450 millioner kroner sammenlignet med i fjor.

Statistisk Sentralbyrå la i dag frem detaljhandelsomsetningen for oktober 2000. E-handelsselskaper som har fått mye pepper kan nå vise seg å bli vinnerne i det lange løp.

Statistikken er i utgangspunktet svært nedslående lesning for detaljistene.

Verdiindeksen for butikkhandel med nye varer, bortsett fra apotekvarer, sykepleieartikler, kosmetikk og toalettartikler, viser ingen endring fra oktober i fjor til oktober i år. Dette betyr at det har vært et stabilt salg av blant annet klær, sko, elektriske varer, møbler og byggevarer.

Salg av nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger gikk ned med hele 6,3 prosent i perioden.

Butikkhandel med bredt vareutvalg, som i hovedsak består av kolonialforretninger, omsatte for 1,9 prosent mindre i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor.

Bedrifter med næringen postordrehandel økte derimot omsetningen med 18,4 prosent i verdi fra oktober i fjor til oktober i år. Dette indikerer nesten 100 millioner kroner i mersalg i oktober i år sammenlignet med oktober i fjor.

De ti første månedene i år økte omsetningen med 13,0 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Ved utgangen av oktober i år var det dermed solgt for 360 millioner mer via postordre enn i fjor. Veksten etter sommerferien har imidlertid vært tiltagende.

Bak tallene skjuler det seg imidlertid også en annen interessant virkelighet. Oppgangen kan antagelig mer eller mindre i sin helhet tilskrives e-handel.

E-handel legges nemlig i denne sammenheng i samme gruppe som tradisjonelt postordresalg. Dette betyr at hele veksten på 18,4 prosent fordeler seg på tradisjonelt postordresalg og e-handel.

Hvor sterk veksten i e-handel har vært blir dermed avhengig av hvordan utviklingen innen tradisjonelt postordresalg har vært i samme periode.

Skulle veksten i postordresalget ved årets slutt vise seg å forbli på 13 prosent innebærer dette en omsetningsøkning på 420 millioner kroner, hvorav mesteparten antageligvis kan tilskrives e-handelsselskapene.

Til toppen