E-handelen tar over

En ny undersøkelse viser at vi skandinaver vil gjøre 1 av 10 handler over internett innen 2005.

Ifølge internettanalyse-byrået Jupiter Communication, vil vi skandinaver gjøre 10 prosent av alle handlene våre over Internett innenfor enkelte nøkkelkategorier. Noen av disse katagoriene som blant annet inkluderer reiser, programvare og PC, vil vi passere 10 prosentslinjen med klar margin.

Det sterkeste skiftet vil finne sted ifølge Jupiter innenfor programvare hvor hele 51 prosent av all handel vil skje over internett i 2005, i forhold til 18 prosent i dag. Tilsvarende tall for PC-bransjen er et mål på 29 prosent og 22 for mer distrikte produkter som i dag har en henholdsvis andel av e-handel på 11 og 3 prosent. Også e-handel av fritid og underholdning som reiser, musikk, bøker og video, vil vokse kraftig fremover de neste fem årene med en omsetningsandel av det totale markedet på sitt felt på respektive 16, 15, 13 og 12 prosent. Leker og forbrukerelektronikk er av de få grener som ikke vil erfare de store endringer hvor den kommende e-handelen i 2005 vil ligge under under 5 prosent.

For å dra nytte av den mulighet som ligger i det skiftet som finnes i handelsmønsteret i befolkningen, må varehandlerne på Internett fokusere på ordreutførelse. Sterk ekspansjon uten tilstrekkelig logistikk og adminsitrasjon har vært en stor fallgruve for mange av de første som gikk ut i markedet.. Vinnerne blir de som klarer å levere og hente tilbake penger på de innkomne ordrene, heter det fra Jupiter.

Omsetning for online varehandel i de skandinaviske landene for 2000-2005

Land 2001 2005
Sverige 0,6 2,8
Danmark 0,2 1,4
Norge 0,2 1,3
Finland 0,2 1,1

Videre ifølge analysebyrået vil over 50 prosent av befolkningen i Skandinavia være online i løpet av 2001 med unntak av Finland. Og som digitoday.no tidligere har skrevet er vi i Norge allerede godt i ferd med å nå denne grensen, mens de andre landene henger noe etter. Når de nye brukerne får stadig økende brukeradferder som off-line, blir det dertil økende viktig for varehus å være tilstede også i dette markedet.

Til toppen