E-ministeren: - Ikke undervurdér eNorge-utfordringene

Næringsminister Grete Knudsen ber nå de andre regjeringsmedlemmene bli mindre detaljorienterte når det gjelder oppfølgingen av eNorge-planen. Hun advarer mot å undervurdere utfordringene de står overfor.

eNorge, versjon 3.0, skal etter planen offentliggjøres den 11. juni i år. Men allerede i dag kommer næringsminister Grete Knudsen med en IT-politisk redegjørelse overfor Stortinget.

De to tidligere versjonene av eNorge, Næringsdepartementets hjertebarn på IT-fronten, har høstet kritikk for å være luftige og unngå de virkelige problemstillingene for næringslivet og det offentlige.

Nå har ekspedisjonssjef Hugo Parr sendt et brev ut til alle departementene i regjeringskvartalet hvor han oppfordrer dem til å komme med konkrete innspill i forhold til eNorge 3.0.

Samtidig mener departementet at det er enkelt å bli for detaljorientert i skogen av utfordringer som regjeringen og politikerne står overfor. Derfor må ikke de enkelte departement grave seg for mye ned i enkeltsaker, sier ekspedisjonssjef Hugo Parr i Næringsdepartementet.

- Vi har mange enkelttiltak i denne planen. Vi må unngå å drukne i en skog av detaljer, mener Parr.

I utgangspunktet er utspillet til de andre departementene ren rutine, men det som skinner gjennom, er at næringsministeren gjerne vil fremstå som handlekraftig på IT-området.

Ikke minst blir Kulturdepartementet oppfordret til å bidra med utredninger på ulike problemstillinger "som det ikke er gitt ferdige svar på", ifølge brevet som er datert 23. april i år.

For eksempel bes det om en vurdering av norsk innhold på nettet i forhold til prispolitikk og opphavsrett. Statsråd Ellen Horn skal sende inn sine bidrag på områder som bevaring av informasjon og innhold, behovet for elektroniske arkiver, digitale læremidler og konvergens.

I brevet, som egentlig er unntatt offentlighet - men som digitoday.no likevel har fått innsyn i, legger Næringsdepartementet vekt på at tiltakene som skal skisseres i større grad følger målene i planen. Tiltakene skal gjøres mer overordnet, samtidig som de må etterprøves og evalueres.

"Tekstbidragene bør i større grad enn i eNorge 2.0 være policy orientert, problematiserende og peke på framtidige utfordringer samt kritiske områder. Utfordringene må ikke undervurderes" (Utheving gjort av digitoday.no.)

- Poenget er at man ikke skal være alt for rosemalende. Vi må videre i IT-politikken og da kan man ikke bare hvile på laurbærne, sier Parr til digitoday.no.

Til toppen