E-post mer populært enn papir

Nå er e-post blitt mer populært enn papir-brev, skal vi tro en fersk undersøkelse. Det er 30 år siden e-post ble oppfunnet, så det var kanskje på tide?

Nå er e-post blitt mer populært enn papir-brev, skal vi tro en fersk undersøkelse. Det er 30 år siden e-post ble oppfunnet, så det var kanskje på tide?

Det er det britiske analyseselskapet NetValue som hevder å ha dekning for at e-post nå er mer populært enn papir-brev, eller sneglepost om man vil.

Selskapet, som driver nettmåling på mange områder, sier hjemmebrukere sendte 550 millioner e-post i januar. Da kan vanlig sneglepost vanskelig konkurrere med sine snaue 258 millioner brev sendt.

Tallene stammer fra Storbritannia, og en talsmann for NetValue mener at dette er en milepæl for Internett.
Ifølge Sky News viser studien at nesten 13 millioner mennesker bruker e-post fra sine hjemmedatamaskiner. De sendte i gjennomsnitt 12,3 og mottok 39,1 e-postmeldinger i desember 2001.


Det hevdes også at britene er ivrigere på e-post enn sine kontinentale venner. De sendte i alle fall 170 millioner flere elektroniske brev enn det folk i Frankrike gjorde, og de banket Tyskland med 185 millioner flere e-postmeldinger.

Nå er det ikke tatt hensyn til at e-post gjerne brukes til å sende to linjer med tekst, dårlige vitser, videoklipp og lignende ikke-kritisk informasjon. Det understrekes av en talsmann for Royal Mail, som ikke er så fornøyd med tallenes tale. Det tas heller ikke hensyn til Marshall McLuhans postulat om at "the medium is the message" - altså det at de to på mange måter ikke kan sammenlignes i det hele tatt. Bortsett fra at begge kommunikasjonsformer altså har ordet "post" i seg.

Det er mer enn 30 år siden Ray Tomlinson sendte verdens første e-post gjennom ARPANET i USA.

Mens Samuel B Morse i 1844 sørget for å fleske til med teksten "What hath God wrought!" i verdens første telegram, har Tomlinson uttalt at den første e-posten sendt mot slutten av 1971 sannsynligvis inneholdt QWERTYUIO eller noe i den retning.

Til toppen