E-selskaper og rørstabler forener krefter

Selskapet energy24 lanserer nå en B2B-tjeneste i kombinasjon med nyheter for olje og gassmarkedet. Er det plass til alle B2B markedsplassene?

Norsk/britiske energy24 lanserer nå en ny internettbasert markedsplass for olje- og gassindustrien. Stavangerselskapet energy24 A/S er eid av e24plc i Belfast, UK og det norske selskapet NMA A/S.

Selskapet har i samarbeid med e24plc, Infobank, IT-konsulentene i Parity Group plc, samt logistikk selskapet ASCo åpnet en vertikal markedsplass for olje- og gassindustrien.

ASCo Group Ltd tilbyr løsninger for logistikk og leveranser til den internasjonale olje- og gassindustrien. Selskapet er operatør av offshore forsyningsbaser, lokalisert både i UK, Europa og i USA.

Håpet er at kundene skal kunne få en betydelig kostnadsreduksjon som en følge av overgang til elektronisk handel i forhold til tradisjonell administrasjon av anskaffelsesprosessen.

Nord-irske e24plc har idag over 55 000 betalende abonnenter med tilgang til nyheter og prosjektinformasjon. Selskapet har samarbeidsavtaler med de største nyhetsbyråene som Reuters og BBC samtidig som selskapet har ca 50 egne journalister over hele verden. Tjenesten drives gjennom nettstedet energy24.com.

Ved å kombinere nyheter og prosjektinformasjon med en elektronisk markedsplass ønsker selskapet at kunden opplever en helt ny måte å behandle og vurdere ledelsesinformasjon på.

Markedsplassen som er utviklet av e-handelsleverandøren Infobank inneholder også funksjonalitet som skal knytte produkter sammen på en logisk og effektiv måte. Funksjonaliteten skal medføre mersalg og en større kvalitetsikring av arbeidet, samtidig som det er en målsetting at tiden en innkjøper bruker på å orientere seg om tilhørende og alternative produkter skal reduseres.

- Vi valgte Infobank fordi de representerer den beste internasjonale løsningen for e-handel på markedet i dag, sier Brynjar Steinsøy, daglig leder i energy24 AS i en pressemelding.

- Med muligheten til å kunne velge mellom de fleste språk og valuta er denne løsningen spesielt interesant for et globalt marked, fortsetter Steinsøy.

- Operatørselskapene forventer at elektronisk handel kombinert med delegert innkjøp vil kunne redusere ingeniørenes timeforbruk vesentlig. Med energy24s "Cross Sale" løsning vil timeforbruket kunne reduseres ytterligere. Samtidig er markedsplassen utviklet med tanke på å kunne håndtere allianser og samarbeid mellom kunder, leverandører og produsenter på en kostnadseffektiv måte, noe som på sikt vil komme alle parter tilgode.

Dette kombinert med "Cross Sale" og nyheter gjør vår markedsplass unik. Vi starter med olje- og gassektoren, men har helt klare målsetninger om å introdusere markedsplassen i andre markeder, avslutter Steinsøy.

Fra tidligere har Statoil engasjert seg i et tilsvarende konsept med navnet Trade-Ranger. Statoil har i denne forbindelse lagt 40 millioner kroner på bordet for en andel på 4 prosent. Den nye tjenesten kan altså etterhvert vente seg kraftig konkurranse fra tilsvarende tjenester.

Olje- og gassindustrien globalt forventer et samlet årlig innkjøpsvolum på $300 milliarder innen utgangen av 2003.

Til toppen