E*Trade tung i sessen

En treg start for E*Trade som nettmegler i Norge. Etter første hele måned med operativ tjeneste kan man vise til bare 909 gjennomførte handler.

Det har så langt ikke vært noen stor strøm av nye kunder til E*Trades nettmeglingstjeneste. I en pressemelding fra Oslo Børs fremkommer det at Internett-megleren står for 0,22 prosent av alle handler omsatt på Oslo Børs i september. I E*Trade sin første hele måned som nettmegler i Norge, hadde tjenesten bare 909 handler på Oslo Børs. Gjennom disse handlene omsatte selskapet for 33 millioner kroner eller i snitt 35.000 kroner per handel. I markedsandel i rene penger gir dette E*Trade 0,05 prosent av det totale omsatte beløp.

Legger man så tjenestens minstekurtsasje, som gjelder for handler av denne størrelsen til grunn, som nok er litt feil, kan vi finne et estimat for selskapets inntekter. For med 90 kroner i kurtasje per handel og 909 gjennomførte handler betyr det at E*Trade så langt har tjent i størrelsesorden 82.000 kroner for september. Ikke imponerende med andre ord. Dette beløpet står også trolig i sterk kontrast til hvor mye penger meglertjenesten har brukt på markedsføring med massiv reklame på Internett og i aviser.

Til Dagens Næringsliv forteller administrerende direktør Magne Solberg i E*Trade at kundetilveksten er solid, uten å ville tallfeste dette før nærmere nyttår. Konkurransesituasjonen er annderledes enn for ett år siden, og vi jobber med å gjøre navnet og produktet kjent, og jeg synes vi er der vi skal være, fortsetter Magne Solberg.

Les også hvordan de andre meglerne gjør det


Nettmeglerne holder stand

Til toppen