eBook-knekker fri på kausjon

Dmitry Sklyarov, den russiske doktorgradsstudenten som ble arrestert på DefCon i USA for brudd på en lov om digital kopibeskyttelse, er fri på kausjon.

Forbrytelsen til Dmitry Sklyarov, doktorgradsstudent ved et teknisk universitet i Moskva, var at han hadde skrevet programmet Advanced eBook Processor som bryter kopibeskyttelsen til Adobe eBook Reader, og latt det distribuere internasjonalt gjennom det russiske programvarehuset ElcomSoft. Han ble arrestert i Las Vegas 16. juli etter å ha holdt et foredrag på hackersamlingen (i beste betydning) Def Con.

For noen dager siden ble Sklyarov overført fra Las Vegas til et fengsel i San Jose i California. Der stilte ElcomSoft med 50.000 dollar i kausjon. Sklyarov bor inntil videre hos en russisk-amerikansk IT-ekspert i Cupertino, og må melde seg for myndighetene en gang i uka. Han har ikke lov til å bevege seg utenfor det nordlige California. Det er berammet en første rettslig høring i saken 23. august.

Sklyarov-saken blir det første store slaget omkring den kontroversielle amerikanske loven DMCA - "Digital Millennium Copyright Act" - som forbyr besittelse av copyright-knekkende programvare.

Det amerikanske føderale politiet Federal Bureau of Investigation (FBI) aksjonerte mot Sklyarov på oppfordring fra Adobe. Adobe har siden trukket sin anmeldelse av Sklyarov, og ElcomSoft har sluttet å distribuere Advanced eBook Processor. Likevel opprettholdes siktelsen mot Sklyarov. Lederen for kontoret som utstedte arrestordren, Robert Mueller, er nylig utnevnt til ny direktør for FBI. Han har fått oppsiktsvekkende støtte fra USAs justisminister John Ashcroft som for to uker siden var i Silicon Valley for å fortelle IT-selskapene at myndighetene vil trappe opp kampen mot brudd på opphavsrettslovgivningen.

På myndighetenes side mot Sklyarov står den amerikanske forlagsbransjen, representert ved Association of American Publishers. De offentliggjorde en støtteerklæring til arrestasjonen tre dager etter at Sklyarov var tatt i forvaring.

Sklyarov støttes av personvernaktivister og det internasjonale hackerfellesskapet (igjen i beste betydning). Electronic Frontier Foundation bekrefter etter samtaler med myndighetene, at disse virker fast bestemt på å gjennomføre rettsforfølgelsen av Sklyarov.

Støttespillerne til Sklyarov peker på at det ikke er kommet fram noe som tyder på at Advanced eBook Processor er blitt brukt til å bryte regler om opphavsrett. Legitim bruk av programmet er for eksempel å kopiere e-bøker fra PC til hånd-PC, eller å tilrettelegge en e-bok for "lesing" gjennom kunstig tale. Dette er operasjoner som opphavsrettsbeskyttelsen til selskaper som Adobe og Microsoft søker å forhindre, trass i opphavsrettens regler om at kopier til personlig bruk er tillatt.

ElcomSoft er ellers kjent for et verktøy for passordgjenvinning som er solgt til politiorganisasjoner over hele verden, også i USA. Selskapet er medlem av den russiske foreningen mot piratkopiering, og har sluttet seg til det internasjonale forbundet av programvareselskaper Software & Information Industry Association.

Til toppen