EDB-konsernet eser videre

EDB har så langt i år omsatt for 516,2 millioner kroner, en økning på 19,6 prosent fra 431,7 millioner for de første ni månedene i fjor. Nyervervelsen MaXware viser også lovende takter.

Ifølge meldingen som gikk ut fra EDB-konsernet (omfatter EDB ASA, Kongsberg Intech og MaXware) onsdag, hadde selskapet et driftsresultat etter årets tre første kvartal på 12,3 millioner kroner. Sammenliknet med tall for tilsvarende periode i fjor, da driftsresultatet endte på 9,1 millioner kroner, gir dette en vekst på formidable 35,1 prosent.

Resultatet før skatt per tredje kvartal i år ble 12,4 millioner kroner, en forbedring på 3,4 millioner kroner (37,8 prosent) i forhold til i fjor. Konsernets resultat per aksje for årets tre første kvartaler er 0,45 kroner mot 0,28 kroner i 1997.

Siste handel i EDB-aksjen skjedde onsdag på kurs 18,50 kroner. Når dette skrives er det torsdag formiddag, og aksjen er ennå ikke omsatt. Selgers pris ligger på 20 kroner.

Det vil si at EDB-aksjen er nede på samme nivå som ved årsskiftet, etter å ha vært verdt nesten opp mot 40 kroner tidlig i sommer (juni). Bare i løpet av de siste tre ukene har EDBs børsverdi blitt redusert med 20 prosent. Men det blir neppe en varig tilstand. Det meste tyder på at EDB har klart å snu den negative trenden i nyinnkjøpte MaXware (se relatert artikkel i margen til høyre for mer om fusjonen). I første kvartal hadde MaXware AS et underskudd på syv millioner kroner, men i andre og tredje kvartal har selskapet vist positiv utvikling med god inntjening, ifølge EDBs tall. MaXware hadde per 31.12.97 et framførbart underskudd på 19 millioner kroner, "som planlegges utnyttet i 1998", skriver EDB i sin resultatmelding. Det betyr redusert skatt for 1998.

EDB-konsernets finansielle stilling karakteriseres som god. Kontantbeholdningen var ved utgangen av tredje kvartal i år på 47,7 millioner kroner, og en egenkapitalandel på 53,8 prosent.

I skrivende stund har konsernet 615 ansatte, en økning på 17 prosent bare siden årsskiftet.

TABELL: Nøkkeltall i mill. NOK for EDB ASA per tredje kvartal 1998 sammenliknet med tilsvarende tall for 1997.

Omsetning 516,2 431,7
Driftsresultat 12,3 9,1
Res. før skatt 12,4 9,0
Res. etter skatt 10,1 6,1
Til toppen