EDB utvider Teamcos DnB-avtale

EDB Business Partner ASA skal drifte Den norske Banks løsninger for forvaltning av verdipapir- og fondsporteføljer i Norge og Sverige.

Avtalen har en varighet på fem år og en samlet verdi på 30 millioner kroner, opplyser EDB Business Partner i en børsmelding.

I meldingen heter det videre at avtalen er relatert til DnB Asset Management som betjener det norske og svenske sparemarkedet med nasjonale og internasjonale kapitalforvaltningstjenester. Virksomhetsområdet forvalter verdier på til sammen 286 milliarder kroner.

Avtalen omfatter drift av TMS2000 som er en forretningskritisk IT-løsning for forvaltning av diskresjonære verdipapirporteføljer og fondsporteføljer. Den omfatter også drift av tilhørende støttesystemer for rapporterings- og porteføljeregnskap samt eksterne grensesnitt mot Reuters og SWIFT_Merva.

Tjenestene blir levert av IT-driftsselskapet EDB Teamco AS, et heleid datterselskap av EDB Business Partner ASA. EDB Teamco har fra før en omfattende avtale om drift av DnB konsernets IT-systemer.

Til toppen