Effektiv mobil-løsning med dagens båndbredde

En GSM-forbindelse lar deg kjøre alt fra Excel og annet Windows-verktøy til bedriftsspesifikke applikasjoner på en hånd-PC, demonstrerer Roger Baskerville fra Citrix.

Nisjen til Citrix Systems er programvare for å fordele Windows-applikasjoner til tynne klienter over et nettverk. Av klienten kreves bare at den skal kunne kjøre Citrix-klienten, og ha grafikkegenskaper tilsvarende det som har vært typisk for stasjonære PC-er i kontormiljø i flere år allerede. Belastningen på nettverket er forholdsvis liten. Derfor bygger en rekke ASP-er sine tjenester på Citrix-løsninger. Siden Windows-nettlesere som Internet Explorer er blant applikasjonene som lar seg fordele på Citrix-vis, kan Citrix også brukes til å fordele web-tjenester og -applikasjoner til tynne klienter selv om deres egne eller innebyggede nettlesere ikke fyller kravene fra tjenestene man ønsker at brukeren skal ha tilgang til.

Citrix har nylig gjort sin klient tilgjengelig på hånd-PC-er under Windows CE, Pocket PC og EPOC. Roger Baskerville, direktør i Citrix med ansvar for ASP-forhold i Europa, besøker i disse dager en rekke land for å demonstrere hva man kan gjøre med en Citrix-klient på en Compaq iPaq og en Nokia Communicator, to hånd-PC-er som har, eller kan utstyres med, trådløs kommunikasjon over GSM. Til demonstrasjonen i Oslo, bruker Baskerville en iPaq med et Nokia-kort, og en utvidet GSM-tjeneste som gir ham 28,8 kb/s datahastighet til en server i London.

Demonstrasjonen er forholdsvis enkel: Baskervilles kollega David Austin bruker iPaq-en for å etablere en forbindelse og trekker opp et Excel-regneark der han noterer sine siste reiseutgifter. Han lagrer regnearket, og sender den som e-postvedlegg til Baskerville. Denne kjører et typisk Citrix-oppsett på sin bærbare PC, med Citrix-klient og en annen GSM-forbindelse til en annen server i Citrix' nettverk i London. Han mottar e-posten, åpner vedlegget, og godkjenner reiseregningen.

- I begge tilfellene, altså både på PC-en og på iPaqen, kjøres Excel og Outlook på serverne, ikke på klienten. Det eneste som går over GSM-forbindelsene, er skjermoppdateringer, musklikk og tastetrykk. E-posten går bare fra server til server. Ingenting lagres på den lokale klienten, selv om det forfattes eller oppdateres derfra.

Den neste oppgaven er å styre Internet Explorer på serveren fra Citrix-klienten på iPaqen. Forskjellen i forhold til hånd-PC-ens innebygde nettleser er stor. Serveren har vanlig fastlinje til Internett, og tar i mot alle filene, mens bare skjermoppdateringen formidles tilbake til iPaqen over GSM-forbindelsen. Det gir langt høyere ytelse. Også skjermhåndteringen er bedre. Citrix-klienten lar deg zoome inn og ut, og ved å la iPaq-skjermen sveipe over den virtuelle Windows-skjermen, minimaliseres ulempen med hånd-PC-ens reduserte skjermstørrelse. Dette kommer selvsagt også til nytte når du skal få oversikt over store regneark i Excel. Applikasjoner som skal brukes spesielt av medarbeidere med hånd-PC, bør likevel vises med tanke på den reduserte skjermstørrelsen.

Å levere nettleseren gjennom en Citrix-klient er for øvrig en løsning flere hoteller har valgt til Internett-bokser på rommene. Det gir ofte en bedre Internett-opplevelse enn boksens medfølgende nettleser. Det gjør det også enklere å gradvis utvide tjenestetilbudet som kan leveres gjennom boksene.

I noen tilfeller kan det være ønskelig å laste filer direkte ned til hånd-PC-en, for eksempel for å få tak i en elektronisk bok, fylle en virtuell pung med digitale penger, eller oppdatere en presentasjon som skal vises med hånd-PC-en. Citrix-klienten tillater dette.

- Det er vesentlig grafikkegenskapene til hånd-PC-en som avgjør hvorvidt det er mulig å tilrettelegge Citrix-klienten til slike plattformer, forklarer Baskerville. - EPOC- og Windows CE-maskiner har god grafikk. Palm har det foreløpig ikke.

Baskerville mener at Citrix-metoden - han liker å kalle det "serverbasert informasjonshåndtering" - gir mer effektiv bruk av hånd-PC-er med mobil datakommunikasjon enn ordninger der synkronisering er det eneste alternativet for samspillet mellom PC og hånd-PC.

- Det er selvfølgelig hendigst å ha oppdatert avtalebok og adresseliste tilgjengelig direkte på hånd-PC-en uten å være avhengig av en onlineforbindelse. Men erfaringen viser at synkronisering av e-post til en hånd-PC kan by på store problemer. Der er det gjerne hensiktsmessig å kjøre serverbasert, slik at man blant annet slipper å vente på store vedlegg før man når fram til den meldingen man venter på.


Det er også et sikkerhetsaspekt i diskusjonen om synkronisering kontra serverbasert e-posthåndtering. Ved ikke å laste e-post til hånd-PC-en risikerer man ikke å oppbevare vedlegg med virus. Man reduserer også muligheten for at medarbeidere lagrer følsom informasjon på notorisk ubeskyttede hånd-PC-er.

- Budskapet vårt er at Citrix-løsningen gjør det enkelt å tilby det du har av applikasjoner til fartende medarbeidere med hånd-PC-er, avslutter Baskerville. - Det krever ingen restrukturering av IT-tjenestene, og løsningen er tilpasset den båndbredden som finnes i dag. Kan du tjene på det, er det ingen grunn til å vente.

Til toppen