EFN vil stoppe "kopisikre" CD-er

Elektronisk Forpost Norge vil ha en slutt på at plateselskapene gir ut CD-plater med brukssperrer. Nå ønsker de rettslige tiltak.

Rettighetsorganisasjonen EFN ber nå om en vurdering av lovligheten ved å utgi CD-plater med brukssperrer.

I et brev til Forbrukerrådet og Forbrukerombudet med kopi til Sony Norge, sier organisasjonen at de mener Sonys bruk av kopisperrer på sine CD-er kan medføre brudd på både markedsføringsloven og kjøpsloven.

Dette fordi CD-plater med slike sperrer har sterkt redusert funksjonalitet i forhold til det CD-plater skal ha, som EFN skriver i sin brevet.

De ber derfor om en vurdering av hvorvidt dette er ulovlig og/eller straffbart og om iverksetting av rettslige tiltak for å hindre Sonys

villedende markedsføring av de kopisperrede CD-platene.

Slike CD-plater har vakt harme blant forbrukere som har kommet hjem og oppdaget at en dyrt innkjøpt CD ikke lar seg avspille på datamaskinen. Det har også vakt harme hos Philips, som har varemerke-rettighetene til CD-navnet. Det er ikke mange ukene siden selskapet gikk ut og ba alle produsenter av kopisperrede plater om å slutte å bruke merkelappen.

EFN slutter seg til denne oppfordringen, og understreker at det har med forbrukernes rett til å velge avspillingsutstyr eller begå lovlig eksemplarfremstilling.

Som eksempel nevner de Sonys Shakira-plate, som er merket med en liten tekst som sier "Does not play on PC/Mac". EFN mener merket er for lite, og hevder platene er feilmerket da de heller ikke kunne spilles av på DVD-spillere eller på en del gamle CD-spillere.

I tillegg mener organisasjonen at Sony begår brudd på markedsføringslovens bestemmelser om såkalt "tilgift".

Dette fordi kunden må laste ned programvare for å kunne bruke CD-en riktig.

Kopisperrer som Key2Audio, Cactus DataShield og SafeAudio har fått hard medfart av forskjellige forbruker-rettighetsorganisasjoner. Mange mener de er svært enkle å cracke, og at det eneste de gjør er å hindre vanlige brukere fra å benytte sin rett til å spille dem av slik de vil og kopiere dem slik åndsverkloven gir adgang til.

Det er også blitt hevdet, som EFN går inn på, at kopiering er strengt nødvendig for historiske formål, da fysiske sperrer kan føre til at historisk viktig materiale tapes. Digitale medier har høy kvalitet, men har det med å dø etter en gitt tid. Om de da ikke er kopierbare, står de i fare for å forsvinne for ettertiden.

Hele brevet kan leses på EFNs nettsted. Sony Norge sier de skal kikke på brevet og komme tilbake med en offisiell uttalelse senere.

Til toppen