Eget nettsted til bedrift - raskt og enkelt

OT/Builder er et system for å gjøre det enkelt for bedrifter å produsere et nettsted på Internett. Den lave brukerterskelen bør kunne gjøre dette mulig selv for temmelig uerfarne databrukere.

OT/Builder er et system for å gjøre det enkelt for bedrifter å produsere et nettsted på Internett. Den lave brukerterskelen bør kunne gjøre dette mulig selv for temmelig uerfarne databrukere.

Som utpreget Internett-bruker mener jeg at alle bedrifter bør ha et godt Internett-tilbud, det vil si et nettsted som i hvert fall forteller hva bedriften kan tilby, hvordan bedriften kan kontaktes og gjerne pris på tjenester og produkter, hvis dette er praktisk mulig eller relevant.

Likevel er det massevis av bedrifter i Norge som ikke har sitt eget nettsted. Det er sikkert flere årsaker til dette, blant annet hva slags utbytte bedriften har av nettstedet og hva tjenesten vil koste for bedriften. En ting som i alle fall er sikkert, er at mange bedrifter mangler den kunnskapen som normalt skal til for å lage et nettsted. Samtidig ønsker ikke bedriften å leie inn eksterne konsulenter for å gjøre denne jobben. Eksterne konsulenter koster ofte mange penger.

OmniTree Norge i Kristiansand, mest kjent for indeksen OmniTree, har nå gitt ut en nesten komplett pakke som skal hjelpe bedrifter ut på nettet. Det bedriften må ha fra før er en PC med Windows 95, Windows 98 eller Windows NT 3.51 eller nyere, samt aksess til Internett, gjerne via modem. Resten er inkludert i pakken fra OmniTree. Det vil et sett med programmer samlet i pakken OT/Builder inkludert oppgraderinger, gratis support, eget domenenavn og tilnærmet ubegrenset plass i OmniTrees webhotell, OmniPark.

For mange kan nok startprisen for OT/Builder virke høy. OmniTree tar 15.000 kroner pluss mva. for programvarepakken. Men OT/Builder er svært enkel å bruke, noe som betyr at nesten hvem som helst kan bruke det etter en rask innføring. Bent-Roger Elstad, administrerende direktør i OmniTree Norge, forteller til digi.no at kontordamer uten erfaring med webpublisering overhodet, kan legge ut websider ved hjelp av OT/Builder etter få minutters innføring. Etter å ha testet programmet selv, har vi ingen problemer å tro dette. Grensesnittet er svært enkelt.

OT/Builder beskrives av OmniTree for et informasjonssystem. Det er kun laget for å legge ut innhold på weben, designet krever noe mer. Disse bør derfor lages av en person som har noe erfaring med enkel HTML-koding. For å legge ut innholdet på rette måten, må man lage en spesiell type maler til OT/Builder. Det følger riktignok med en del ferdige maler, men det er ifølge Elstad kun vedlagt for å vise hvordan det kan gjøres.

Malene kan man egentlig lage i hvilken som helst HTML-editor, noe som egentlig betyr at en godt kan bruke Notepad. Elstad mener at Microsofts FrontPage er velegnet, men dette er selvsagt smak og behag. Vår erfaring tyder på at det er smart å ha relativt streng kontroll over HTML-koden i malene.

Malene er består av to typer komponenter; faste og variable. De faste komponentene kan være for eksempel farger, lenker, bakgrunnsbilde, navigatører og formateringen på innholdet. Alt dette vil være felles for websidene som baseres på den aktuelle malen.

Resten av innholdet på malen er variabelt. Dette kan være andre bilder og lenker, titler og overskrifter, innhold i tabeller og ren tekst. Variablene lager man i HTML-editoren ved å plassere variabel-navnene der man ønsker at innholdet tilknyttet til variabelen skal opptre på websiden. Variablene skiller seg ut fra vanlig tekst ved at de har #-tegnet foran og etter variabel-navnet. Variabelen #navn# er et eksempel på dette. I forbindelse med bilder oppgir man variabelen til å være bildets kilde.

Når man er ferdig med malen i HTML-editoren, lagrer man den som en vanlig HTML-fil. Deretter laster man den inn i det medfølgende OT/Template-programmet. Her konverteres HTML-filen om til en spesiell malfil beregnet for OT/Builder.

OT/Builder er programmet man gjør stort sett alt annet. Her oppretter man nye webfiler som skal være med på nettstedet - basert på malene man har laget, plasserer filene i hierarkiet på nettstedet, legger inn innholdet på websidene og sender filene avgårde til nettstedet.

La oss ta dette litt mer detaljert. Et nettsted i OT/Builder er et filhierarki bestående av en rotfil som resten av filtreet vokser ut fra. I OT/Builder bestemmer brukeren hvordan dette treet skal se ut, det vil si hvilket nivå filene skal ligge på i forhold til hverandre.

Etter at man har opprettet en ny fil i filhierarkiet og har gitt den et navn, velger man hvilken mal som filen skal være basert på. Deretter skal man rett og slett fylle ut et skjema hvor feltene i skjemaet tilsvarer variablene i malen. Tekst skrives rett inn i feltene og kan formateres ved hjelp av en verktøylinje. Bilder kan velges ved hjelp av en dialogboks.

Ved å trykke på Preview-knappen kan brukere se hvordan siden blir seende ut på nettet, trykker man "Update to the internet"-knappen, blir siden sendt til OmniPark. Men man er selvsagt avhengige av at å ha en tilkobling til Internett for å få dette til.

Er man så uheldig at man får slettet eller ødelagt noen av filene på maskinen man kjører OT/Builder på, følger det med pakken et program som gjenoppretter filstrukturen på den lokale maskinen ved hjelp av filene på serveren.

For å bruke OT/Builder til noe fornuftig, må man ha et abonnement på OmniPark. OmniTree tilbyr tre forskjellige abonnementer. Felles for alle tre abonnementene er at man får sitt eget domenenavn.

Den rimeligste abonnementstypen koster 490 kroner i måneden. Denne inkluderer 5 MB diskplass, to kundetilpassede maler og fri support over e-post og web.

Den mellomste abonnementstypen koster 890 kroner per måned. Denne inkluderer 30 MB med diskplass, 4 kundetilpassede maler og har også fri support per telefon. Abonnementet inkluderer også en oppdatering til første nye utgave av OT/Builder-programvaren.

Den mest omfattende abonnementstypen koster nå 1290 kroner i måneden. Denne inkluderer i tillegg til det man får i den mellomste abonnementstypen, også fri oppgradering til alle kommende utgaver av OT/Builder, samt fri diskplass. Ikke minst det siste kan være attraktivt for mange.

Sammenlikner man disse prisene, som er oppgitt eksklusiv mva, med for eksempel prisene til Telenor Nextel, kommer OmniTree godt ut. Nextel ligger jevnt over en hundrelapp eller to over i pris for tjenester som er tilsvarende eller noe dårligere når det gjelder diskplass. Ulempen med OmniTree er at det kan bli vanskelig å legge til mer avanserte løsninger, slik som CGI-skript og liknende. Men det er kanskje heller ikke det viktigste i første omgang. Da gjelder det å komme seg på nettet så raskt og billig som mulig.

Elstad forteller at OT/Builder ikke er kommet skikkelig ut på markedet ennå. Selskapet har en håndfull brukere, men selv om disse betaler for tjenesten, er de foreløpig blitt betraktet som en slags betatestere. Produktet skal lanseres offisielt under Software 99-messen i begynnelsen av februar.

digi.nos erfaring er at OT/Builder holder det det lover. Med sine maler er det spesielt egnet for nettsteder hvor informasjonen på sidene har noenlunde samme format. Spesielt tror vi produktet kan være egnet til å lage nettsteder hvor brukeren ønsker å formidle ensartet informasjon om for eksempel produkter, tjenester, ansatte eller annen informasjon hvor man vanligvis slår opp i kataloger eller dataark.

Startprisen for OT/Builder er høy. Likevel tror vi at denne utgiften vil kunne oppveies av man veldig raskt kan få opp et nettsted på Internett. Samtidig vil kostnadene forbundet med utviklingen av nettstedet være svært lave, da egentlig hvem som helst i en bedrift bør kunne greie å gjøre dette. Unntaket gjelder som nevnt malene, men en person med noe erfaring med tekstbehandling og sideombrekking vil ikke ha større problemer med å greie å gjøre dette i for eksempel FrontPage.

Utgiftene som spares ved at man slipper å bruke profesjonelle webutviklere til å holde nettstedet ved like, kan være store. Spørsmålet er om ikke andre webpubliseringsprogrammer som også støtter maler, kan gi OT/Builder solid konkurranse - ikke minst når det gjelder prisen. Et eksempel på et slikt program er Macromedia Dreamweaver 2. Vi kommer tilbake med en test av Dreamweaver 2 om ikke så lenge.

Til toppen