Eks-playmate skaper nettfurore

Omfanget av varemerkebeskyttelsen kan få konsekvenser for den tidligere Playboy-modellen, Terri Welles, mens norske jurister tror en tilsvarende sak ville skapt "bingo-preg" i byretten her hjemme.

Omfanget av varemerkebeskyttelsen kan få konsekvenser for den tidligere Playboy-modellen, Terri Welles, mens norske jurister tror en tilsvarende sak ville skapt "bingo-preg" i byretten her hjemme.

Ved å skrive ordene "Playboy" og "Playmate" på sin hjemmeside, samt kode disse ordene i meta-tagger (som søkeagn), har tidligere Playboy-modell Terri Welles prøvd å kapre kunder fra magasinet Playboy. Det hevder i hvert fall Playboy selv, og det pågår juridiske kamper i USA om retten til bruk av ordene Playboy og Playmate (se peker til relatert artikkel i margen til høyre).

Anders Wagle (medforfatter av boken "Opphavsrett i en digital verden") ved Institutt for Rettsinformatikk, sier til digi.no at det finnes tre typer beskyttelse; patent, opphavsrett og varemerkerett. I dette tilfellet er det varemerkeretten som gjelder - noe som betyr enerett til bruk av et navn.

Varemerkebeskyttelsen går på å beskytte mot forvekslingsfare for produkter, som et vern mot illojal konkurranse. Markedsføringsloven er basert på skjønnsmessige vurderinger, men går i all hovedsak ut på at man ikke skal snylte på andres arbeidsinnsats til egen vinning. God forretningsskikk er en enkel måte å si det på.

Det er mulig å kjøpe varemerkebeskyttelse. Da betaler selskapet en viss sum for at ingen andre skal kunne bruke navnet, eller ordet. Siden Playboy er et veldig anerkjent varemerke, er det sannsynlig at det er varemerkebeskyttet, mener Wagle.

- Spørsmålet om hva en norsk domstol ville kommet frem til i dette konkrete tilfellet, ville nok medført litt 'bingo-preg' i byretten. Dommerne er ikke på nett. De kjenner ikke til den nye teknologien - i hvert fall ikke godt nok.

Men hvis det blir en sak for en norsk domstol finner de alltid en måte å ta 'snylterne' på. Lovverket åpner for mange skjønnsmessige vurderinger.

Det er generelle konkurranserettslige regler som gjelder. Poenget er ikke å villede brukerne. Man skal ikke kunne søke på A og komme frem til B. (se peker til relatert artikkel om domenepiratvirksomhet i margen til høyre)

- På den annen side er det ikke mulig for Playboy å forby en avis å skrive navnet. De kan ikke ta enerett på ord i tekstsammenheng. I hvert fall ikke så lenge det ikke knyttes opp mot produkter og utnyttes kommersielt.

Øyvind Kavåg i Næringslivets Servicekontor for Markedsrett er litt forsiktig med å uttale seg, men han medgir at han i all hovedsak er enig med Wagle.

- Magasinet "Playboy" har valgt et anglo-amerikansk ord som sitt varemerke, og det gjør at de i utgangspunktet står svakt i denne sammenhengen.

Kavåg tror at Playboy har enerett på ordet som kjennetegn, men at magasinet nok må akseptere at ordet brukes som beskrivende i andre sammenhenger. For eksempel må det være OK at noen skriver "he acted like a playboy"

- Hvis Terri Welles skriver på sin hjemmeside at hun har vært modell for Playboy, må nok magasinet akseptere dette. Det er hvis den tidligere modellen bruker ordet som en utnyttelse av Playboy; hvis hun bruker deres varemerke til sin fordel, det oppstår problemer.

- En dommer må oppleve at det er en form for utnyttelse av varemerket Playboy, hvis magasinet skal få medhold i denne saken.

Til toppen