Eksplosjon i tyveri av mobiltelefoner

Tyveri-kurven peker skarpt oppover, sier flere forsikringsselskaper. Hver dag må 140 mobiltelefon-eiere sperre telefonen sin.

Tyveri-kurven peker skarpt oppover, sier flere forsikringsselskaper. Hver dag må 140 mobiltelefon-eiere sperre telefonen sin.

Etter å ha falt en stund,stiger nå tyveriene av mobiltelefoner.

På Majorstua Politistasjon i Oslo fant spesialmedarbeider Roger Finstad ut at tre av fire bilinnbrudd skyldes mobiltelefon-tyveri. Han får hovedæren for at man begynte å bruke IMEI-kodene til å sperre mobiltelefoner som var stjålet.

Etter at man innførte sperring, falt antall bilinnbrudd, barneran og lommetyverier til halvparten (1998-1999). Men nå stiger tyveriene igjen, etter all sannsynlighet fordi det har blitt enkelt å endre IMEI-kodene.

Norske forsikringsselskaper opplever en stadig større strøm av tyverimeldinger for mobiltelefoner. Europeiske Reiseforsikring sier det har vært en "eksplosjon i tyverier av mobiltelefoner", men har ikke analysert på årsakene til dette. De sier dette har vært en utvikling over tid, med en markant økning i de siste månedene. Årsaken er sannsynligvis nettopp mulighetene for å endre IMEI-kodene.
Følg saken i digitoday.no:
Slik modifiserer tyven mobiltelefonen din
Eksplosjon i tyveri av mobiltelefoner
Tyvene låser opp din stjålne mobil
Tyveriene kunne vært unngått
- I 1999 hadde vi 210.000 mobilforsikringer, og av dem var det 17.000 kunder som meldte krav. Vi tror at tallene ligger på omtrent det samme i år, sier Gjensidiges informasjonsdirektør Kjersti Hauk Hansen. Hun mener det ble mindre attraktivt å stjele telefoner etter at telefonselskapene fikk muligheter til å sperre apparater.


Men nå ser hun en økning i skademeldinger.

Ikke alle forsikringsselskapene har tall som går spesifikt på mobiltelefoner, og det er heller ikke alle selskapene som stiller med spesialiserte mobilforsikringer gjennom teleoperatørene Telenor og Netcom. Aktører digitoday har snakket med mener økningen kan skyldes både mer salg til ungdommer og det at politiet ikke lenger kan sperre stjålne telefoner (se egen sak).

Vesta Forsikrings analyseavdeling bekrefter at antallet skader og tyveri på mobiltelefoner har gått opp.

Telenor opplyser at det fortsatt sperres omkring 100 telefoner daglig fra deres side, og politiet sier deres tall ligger mellom 30 og 50.
Da sperres det altså rundt 140 mobiltelefoner daglig i Norge. En ansatt i ett av de større forsikringsselskapene sier at det også er en god del mørketall ute og går.

- Det er mange som har telefoner som er langt mindre verdt enn egenandelen, sier han.
AIG Europe, som tar seg av NetComs forsikringer, mener også det har vært oppgang i antall tyverier, men har taushetsplikt i forhold til konkrete tall. Det var ikke mulig å få hentet inn konkrete tall fra NetCom innen digitoday gikk til publisering.

Til toppen