Elektronisk frieri til passasjerer

Det skal bli enklere å bli fast kunde på Oslo Sporveier og på linjer i Akershus. Trafikanten vil innen et halvt år starte med salg av månedskort over nettet.

Sinne og frustrasjon har preget hverdagen til lokaltrafikkpassasjerer i Oslo og Akershus i lang tid. Men nå lanserer Oslo og Akershus Trafikkservice AS med sin ruteopplysningstjeneste Trafikanten AS salg av månedskort over Internett, og det vil kanskje være med på å lette trykket noe.

I forrige uke hadde Trafikanten følgende spørsmål liggende ute på sine sider til sine kunder: "Kunne du tenke deg å kjøpe månedskort/reisekort for Oslo/Akershus via Internett?"

Totalt svarte 1125 personer på spørreundersøkelsen som Trafikanten hadde på sine sider i forrige uke. Svarene var som følger:

Ja 73 prosent (823 personer)
Nei 19 prosent (224 personer)
Vet ikke 6,9 prosent (78 personer)

Dette klare signalet fra kundene bekrefter tidligere undersøkelser Trafikanten har fått utført.

- Vi har en undersøkelse fra i høst, utført av analysebyrået Feedback, der folk ble bedt om å gi uttrykk for hvilke tjenester de har behov for. Da meldte mange i fra at de ønsket å kjøpe kort over Internett. Den siste undersøkelsen stadfester og forsterker interessen for å kjøpe reisekort over Internett. Det var faktisk forbausende mange som var interessert, sier Ivar Smith-Nilsen som er avdelingsleder på rute- og planseksjonen, Oslo og Akershus Trafikkservice til digitoday.no.

- Kom dette overraskende på deg?

- Jeg hadde ikke ventet meg så enorm respons. Vi var usikre på behovet for en slik tjeneste, men blant annet i Akershus er det mange reisende som bor langt fra kommisjonærer som selger månedskort, i tillegg til at ikke alle reiser til og fra Oslo sentrum. Det er tydelig at dette vil dekke et behov, sier Smith-Nilsen.

- Kommer dere til å foreta flere undersøkelser før det settes i gang?

- Nei, det tror jeg ikke er nødvendig. Dette oppfatter jeg som en "marsjordre" - kom i gang, sier Smith-Nilsen. Han vil ikke si noen dato for når salget over Internett kan være i gang.

- Men det bør vel være ute før et halvt år er gått, det tror jeg er mest realistisk, sier han.

Kostnadene ved å starte opp et slikt nettsalg vil han ikke spekulere i

- Det er uansett mest aktuelt å satse på programvare som allerede er utviklet. Vi kommer til å hoppe over utstedelse av personlige kort, og satse på fornying eller salg til de som vet hva slag kort de skal ha.

Taksering i Akershus vil kanskje bli komplisert i noen tilfeller, og det vil nok være noen situasjoner hvor vi ikke kan selge over nettet. Men vi vil fortsatt ha telefonopplysning og en skranketjeneste som er godt utstyrt for å hjelpe folk, understreker Smith-Nilsen.

Trafikanten kommer sannsynligvis til å åpne for betaling med tradisjonelle kredittkort som VISA og Master, selv om dette er detaljer som ennå ikke er spikret.

- Så dere er ikke bekymret for sikkerheten rundt betaling med kort på nettet?

- Jeg tror ikke det er så stor grunn til å være skeptisk. Personlig bruker jeg kort på Internett, og mulighet for misbruk eksisterer i mange andre situasjoner også. Dette er en vurdering hver enkelt kunde må ta, sier han.

Når kortene er bestilt, er det tenkt at de skal sendes i posten til kundene.

Til toppen