ElTele Rogaland erobrer hjemmemarked

ElTele Rogaland har fått avtale på levering av alle datasamband til Stavanger kommune, Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune de neste tre år. Avtalen oppgis å være verdt 30 millioner kroner.

Kontrakten ble vunnet etter et offentlig EØS-anbud som fylkeskommunen og de to kommunene gikk sammen om. Kontrakten er inngått i samarbeid med ElTele Vest når det gjelder leveranser i Haugesund og nord-fylket.

- ElTele Rogaland er nå blitt en teleoperatør med et betydelig gjennomslag i regionen, er administrerende direktør i ElTele Rogaland, Ola Sannes, sin kommentar til avtalen. - Kontrakten innebærer at store deler av Rogaland fylke vil få tilgang på et alternativt telenett med de fordeler det gir for kundene i en fremtidig konkurransesituasjon.

Storparten av kommunale og fylkeskommunale bygg i de tre organisasjonene, vil få sine samband levert av ElTele Rogaland. Totalt dreier dette seg om flere hundre bygg, blant annet samband til skolene som nå står overfor betydelig oppgraderinger for bedre å kunne benytte Internett som verktøy i undervisningen.

Anbudet er det største i sitt slag innen offentlig sektor i Rogaland så langt.

IT-sjef i Stavanger kommune, Odd Bård Risvoll, sier at leveransen er viktig i arbeidet med å tilpasse den kommunale IT-driften til fremtidige løsninger som vil kreve større transportkapasitet i nettet internt i kommunen.

Avtalen etableres med virkning fra 01.07.98, og ElTele Rogaland en opsjon på forlengelse med ytterligere to år, slik at total avtaleperiode kan bli opptil fem år.

Til toppen