En av tre byttet jobb

Kontor og Datateknisk Landsforenings lønnsundersøkelse viser at turnoverprosenten i bransjen fortsatt er meget høy. - Et varsku om å skape bedre lojalitet blant de ansatte i bransjen, sier prosjektleder for undersøkelsen, Fredrik Syversen.

Kontor og Datateknisk Landsforenings lønnsundersøkelse viser at turnoverprosenten i bransjen fortsatt er meget høy. - Et varsku om å skape bedre lojalitet blant de ansatte i bransjen, sier prosjektleder for undersøkelsen, Fredrik Syversen.

Syversen tror det er sunt med litt turnover, men ikke så høy som IT-bransjen nå har opplevd. Normalt vil bedrifter ha en turnover på ti prosent; det vil si at en av ti bytter jobb.

- På sikt er det ønskelig med ti prosent turnover, men foreløpig er det bra med en noe høyere prosent fordi det hele tiden er behov for ny kompetanse i IT-bedriftene, sier Syversen til digi.no.

Han sier videre at den norske IT-bransjen "skal bli en industri". Foreløpig en bransjen i en oppstartsfase og domineres av mange små bedrifter. De fleste av dem klarer seg ikke.

Hvor mange nye IT-bedrifter som ble etablert i 1998 har ikke KDL oversikt over.

- Opplever bedriftene den høye turnoverprosenten som et problem?

- Jeg tror det, fordi det er store kostnader forbundet med å få inn nye personer. Samtidig er det uheldig for kundene å måtte forholde seg til ny informasjon og nye mennesker til stadighet. Etter hvert må bedriftene ha et serviceledd som er langsiktig og stabilt, slik at man kan opprette gode kundeforhold. Kundelojaliteten avhenger ofte av nøkkelansatte, og forsvinner disse, vil også kundelojaliteten forsvinne, sier Syversen.

- Hva kan bedriftene gjøre for å holde på sine ansatte?

- De må lage rutiner som tar vare på de ansatte. Det holder ikke med den månedlige pizza- og pils-festen, tror Syversen. Han sier videre at det er viktig å bedre interninformasjonen.

- Tilbud om frynsegoder som barnepass og vaskehjelp er kanskje ikke der IT-bransjen har vært sterkest. Der har vi litt å lære, sier han.

- En annen mulighet er å gi flere ansatte opsjonsordninger. Det er nå vedtatt nye opsjonsregler som gir de ansatte mulighet til å investere mer i det selskapet de jobber i.

Hovedårsaken til den høye turnoverprosenten var i 1998 fremdeles mangel på kvalifisert arbeidskraft, sier Syversen.

Til toppen