En million stenges ute fra Minside

Kunder av Norges største bank må vente til neste høst på innloggings-ID til snart lanseringsklare Minside.

Kunder av Norges største bank må vente til neste høst på innloggings-ID til snart lanseringsklare Minside.

Borgerportalen Minside skal etter planen lanseres 15. desember, og ifølge prosjektleder Lars Bjørgan Schrøder er prosjektet i rute.

Det er likevel problemer på ett sentralt punkt, nemlig sikker brukerinnlogging. En borgerportal som ingen får tilgang til er lite verdt.

    Les også:

Planen er at kommersielle aktører skal stå for utstedelsen av bruker-ID til Brønnøysund­registrenes sikkerhetsportal, som skal gi MinSide sikker innlogging. Men, som digi.no nylig skrev, er Norsk Tipping foreløpig eneste leverandør med et betydelig antall godkjente ID-er ute i markedet.

For å få inn brukere har Minside vært avhengig av bankene og at de stiller sin BankID til disposisjon for portalen. BankID er bankenes felles autentiseringssystem.

Men bankene og sikkerhetsportalen har ikke klart å bli enige om en avtale. Og selv om partene ikke helt vil innrømme det, så blir det stadig mindre sannsynlig at borgerne vil kunne bruke bankID for innlogging når borgerportalen åpner.

– Det er fremdeles en dialog med Brønnøysund­registrene. Bankene har valgt en avtalebasert modell som bryter litt med deres modell, sier Peer Theien, banksjef i DnB Nor, med ansvar for BankID i fellesforaene.

Han vil ikke peke ut noe sentralt spørsmål som skaper problemer, men signaliserer at det ikke først og fremst dreier seg om penger, i vertfall ikke direkte.

– Penger er noe man kan forhandle om og blir enige om, sier han.

Uansett vil minst en million kunder ikke få tilgang via sin bank på lang tid. DnB Nor, Norges største bank, er nemlig ennå et godt stykke unna lansering av bankID. Dette skyldes fusjonen mellom DnB og Gjensidige Nor.

– Før fusjonen hadde både DnB og Nor egne utrullingsplaner. Systemintegrasjons­prosjektet har tatt mye tid og ressurser og derfor har det blitt forsinkelser, sier Theien.

Pilottesting skal etter planen startes i løpet av andre kvartal.

– Etter sommerferien neste år tar vi sikte på å rulle ut personsertifikater, sier han.

Han anslår at DnB Nor har rundt 1 million nettbankavtaler. Disse vil altså måtte skaffe seg alternative ID-er, de kan for eksempel registrere seg hos Norsk Tipping og kjøpe deres nettspillpakke.

Det jobbes også med å få inn Skandiabankens brukere, men det er tvilsomt om Skandiabankens sikkerhetsløsning godkjennes for innlogging til de mest sensitive tjenestene, slik som transaksjoner og helseopplysninger.

Det diskuteres om Skandiabankens ID kan gi tilgang til mindre sensitive tjenester.

Skulle bankID bli med i samarbeidet, er mellom 200.000 og 300.000 sertifikater allerede rullet ut i markedet av Terragruppen og Sparebank 1, opplyser Theien.

– Vi regner med å ha ute to millioner bankID i løpet av 2006 og 2007 fra alle bankene, sier han.

Minside vil gi tilgang på svært viktige personopplysninger, samt gi adgang til å benytte viktige tjenester, slik som helse, skatt, og bilregistrering. Derfor er sikkerhet svært viktig.

Tjenesten har som mål å gjøre offentlig forvaltning enklere og mer effektiv. Det skal kreves mindre forhåndskunnskap av brukerne for å finne frem til offentlige tjenester.

Minside var i stor grad moderniseringsminister Morten Andreas Meyers hjertebarn, og det vil derfor bli spennende å se hvordan den nye fornyelsesministeren Heidi Grande Røys vil fortsette arbeidet.

Til toppen