En server så enkel at selv far kan installere den

Compaq NeoServer 150 skal bare koples til og slås på. Den er fri for tastatur, skjerm og Windows og ordner Internett, utskrift, filer og andre felles ressurser.

NeoServer fyller et opplagt behov. Miljøer der en håndfull medarbeidere - alt fra advokatkontorer til familier - skal dele filer, skrivere, Internett-tilgang, sikkerhetskopiering og så videre, har ofte verken anledning eller interesse av å bruke tid og krefter på å temme en allmenn server med funksjonalitet langt ut over det de tenker å bruke. NeoServer samler det essensielle i en Windows-fri boks til under 20.000 kroner, og betjener både Mac-er og Windows-PC-er.

- Dette er halv pris i forhold til en standard-server med tilsvarende egenskaper, og driftsutgiftene er minimale, mener produktsjef Jan Fredrik Gunvaldsen i Compaq Norge. - Pakken inkluderer en åtte porters hub, innebygget nettkort, kabler, og felles Internett-tilknytning via modem eller ISDN. Internett kan også nås med DSL eller kabelmodem, eller Ethernet hvis det skulle være aktuelt. Det er innebygget brannmur og sikkerhetskopiering til uttakbar harddisk. Tilpasset avbruddsfri strømforsyning (UPS) er tilleggsutstyr. Løsningen er komplett, hendig og sikker.

Du må selv stille med nettkort til PC-ene. Orker du ikke trekke kabler, tilbyr Compaq et alternativ med trådløs tilknytning mellom NeoServer og klientene. Da dreier det seg om en moderne løsning på 11 Mbps, basert på standarden IEEE 802.11 (b) som de fleste leverandørene har gått over til.

I USA tilbys NeoServer på leasingbasis til mellom 47 og 57 dollar i måneden.

- Vi har tenkt på en tilsvarende ordning i Norge, og ser på et tilfelle der det kunne komme på tale, men inntil videre er leasing ennå ikke aktuelt, sier Gunvaldsen.

NeoServer drives av en Celeron-prosessor i 500 MHz. Diskkapasiteten - ikke medregnet den uttakbare disken til sikkerhetskopiering - er 13 eller 26 GB. Minnet er 64 MB. Operativsystemet heter Appliance Server Operating System (ASOS). Det er en avart av den nyeste Unix-varianten fra Santa Cruz, kjent som SCO OpenServer 5.

- Det er ikke lagt opp til å kjøre applikasjoner på NeoServer. Poenget er å tilby felles lagring og felles tilgang til filer. Applikasjonene må kjøres på klientene. PC-applikasjoner med nettegenskaper tilbyr samtidig tilgang til filer. Flere kan arbeide samtidig mot en felles database, for eksempel i et regnskapssystem.

Det er mulig å kople moderne Windows-klienter sammen i et såkalt "peer to peer" nettverk og åpne for felles bruk av ressurser - disk, Internett-tilgang, skriver - som er tilknyttet den enkelte maskinen. Ifølge Compaq er det to grunner til at dette er et dårlig alternativ til NeoServer. For det første er det mer komplisert å holde styr på. For det andre mangler det de sikkerhetsegenskapene som NeoServer har innebygget.

Les mer om Compaqs servere:


Slik blir Compaqs nye tjenere
Samsung med Alpha i 1,6 GHz innen årsskiftet
Mot lysere tider for Compaq
Sun slår IBM, HP og Compaq
Compaq fikser 15.000 transaksjoner i sekundet
Compaqs åtteveis tjenere skal aldri stoppe
Compaq økser Windows 2000 for Alpha
Intel og Compaq lanserer åttedoble servere
Linux-klynger vekker kommersiell interesse
Alpha i 800 MHz
Compaq sparker 900 Alpha-arbeidere

Til toppen