Endelig norsk epotek

Norges første nettapotek åpner til høsten og skal i første omgang bare selge helseprodukter. Salg av legemidler over Internett er fremdeles kontroversielt både i Norge og i verden forøvrig.

Vårens endring i apotekloven åpner for at andre enn farmasøyter kan eie apotek, skriver Nettdoktor.no. Dermed er det fritt fram for norske helseutsalg på Internett. Det norske markedet for helsekost og naturmidler omsetter ifølge Nettdoktor årlig for mellom halvannen og to milliarder kroner.

Ragnhild Rønneberg, administrerende direktør i det nye epoteket, forteller til Nettdoktor at hun håper å kunne tilby ikke-reseptpliktige legemidler innenfor en ramme på tre år. Dette forutsetter blant annet endring av norsk lov som sier at salg av legemidler må foregå fra et utsalgssted som kunden fysisk kan besøke. Både Rønneberg og direktør i Legemiddelindustriforeningen (LMI) har uttrykt overfor Nettdoktor at de regner det som sannsynlig at det norske lovverket vil mykes opp og tilpasses en videre liberalisering av legemiddellovverket innenfor EU.

EU har nedsatt et utvalg som blant annet skal vurdere legemiddelhandel over Internett. Dette er et forsøk på å komme den sterke veksten i markedet i møte. Også Rønneberg fokuserer på at markedet for e-handel av helseprodukter har store vekstmuligheter.

I Europa og fremfor alt i USA foregår det allerede utbredt salg av legemidler over internett, også ulovlig salg av reseptpliktige medikamenter. The US Food and Drug Administration (FDA) melder at de kjenner til minst ett tilfelle av dødsfall som følge av ulovlig salg av legemidler, en mann som døde etter å ha kjøpt Viagra over Internett. Mannen kom fra en familie med høy risiko for å bli rammet av hjerte- og karsykdommer.

Les hva digi.no har skrevet om nettapoteker tidligere:


Helsetilsynet dropper legemiddeloversikt
Doktor Online til Norden

Til toppen