Enhetlig standard for bro mellom telefoni og IP

Eksperter fra ITU og IETF har samarbeidet i ett år for å få fram H.248, en enhetlig standard for overgang mellom gammelt telefonnett og pakkesvitsjede nett under IP.

Ekspertene kommer fra hver sin gruppe, henholdsvis ITU-T Study Group 16 i Den internasjonale teleunionen ITU og Megaco Working Group i Internet Engineering Task Force IETF.

Standarden de har kommet fram til vil publiseres både som ITU-T H.248 av ITU og som Megaco-protokollen av IETF.

Poenget med H.248 er å få en standard for apparater som skal formidle data, tale, video og faks mellom det gamle telefoninettet og IP-baserte nett, det vil si der disse to nettverkene møtes hos operatørene. Dette er viktig, fordi det i dag er regningssvarende for operatørene å legge om sine egne nettverk til den pakkesvitsjede Internett-protokollen (IP) og få en felles infrastruktur for alle tjenestene de tilbyr - samt tilby nye integrerte tjenester. ITU setter H.248 i samband med den etablerte standarden H.323 for IP-telefoni og relaterte tjenester.

ITU setter sin lit til at H.248 vil redusere kostnadene knyttet til dagens måter å kople telefonnett til IP-nett, blant annet ved å gjøre det mulig å kombinere utstyr fra flere leverandører når overgangene skal settes opp.

ITU viser til undersøkelser som tyder på at andelen av verdens telefontrafikk som vil befordres av en overgang mellom tradisjonelle nett og IP-nett, kommer til å øke til mellom 25 og 40 prosent innen 2004. Av de større televerkene sier 60 prosent at de tror IP-telefoni vil kunne bli hovedformen for telekommunikasjon innen 2004. 25 prosent tror dessuten at mesteparten av taletrafikken vil befordres over IP.

Det er mye bakgrunnsmateriale om dette på ITUs nettsted.

Les mer om IP-telefoni i disse artiklene:


Hos 3Com sier de SIP
Ring billigere via Internett
Skal tilby telefoni som ASP-tjeneste
Norsk samarbeid for IP-baserte hussentraler
Integrerer tale, data og video i én infrastruktur

Til toppen