Enitel tapte på sterk dollar

Teleselskapet Enitel leverte store røde tall i første kvartal i år på 74 millioner kroner før avskrivninger. Men en betydelig del av tapene mener selskapet kan tilskrives en knallsterk dollar, som påførte selskapet et valutatap i kvartalet på 75 millioner kroner.

Enitel omsatte for 156 millioner kroner i første kvartal, betydelig bedre enn nær 4 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Kjøpet av Telia Norge slår inn for fullt i resultatet fra 27. januar i år, og pro formatallene for Enitel og Telia Norge viser en omsetning for første kvartal på 204 millioner kroner, opp fra 162 millioner kroner i omsetning samme kvartal i fjor.

Administrerende direktør i Enitel, Øyvind Hauge, er likevel fornøyd med resultatene som er i tråd med forventningene.

Omsetningen fra første kvartal fordeler seg med 122 millioner kroner fra bedriftsmarkedet, 42 millioner kroner fra privatmarkedet og 37 millioner kroner fra selskapets fiberdel.

- Vi er inne i en investeringsfase, men omsetningsveksten går etter planen og viser at Enitel har tillit i markedet.

Dette vil Enitel selv bidra til ved å investere 30 millioner kroner i en nasjonal profileringskampanje.

Selskapet fikk 33.000 nye kunder i årets første kvartal, noe som gir en samlet kundemasse på 220.000 privatkunder, hvorav 51.000 på Internett og 19.000 bedriftskunder. 75.000 av telefonikundene har valgt Enitel som fast forvalg.

Til toppen