Enitels Telia-mareritt

I januar 2000 overtok Enitel selskapet Telia Norge for to milliarder kroner. I dag er børsverdien til Enitel 1,5 milliarder kroner og fallende. Og selskapet må konstatere at kredittratingen fortsetter å falle.

Børsverdien på Enitel er nå rundt 1,5 milliarder koner, en halv milliard under det selskapet betalte for Telia Norge for bare ett år siden. Dette beskriver dilemmaet for teleselskap som har kjøpt til gal tid, og skal nå også svi på bunnlinja, skal en tro kreditratingsbyrået Moodys.

Selskapet melder at Enitels rating senkes fra B2 til B3, og rådet er at selskapet fokuserer mot mer lønnsomme områder. For nedgraderingen som nå foretas gjelder lån på to milliarder kroner, eller det selskapet betalte for Telia Norge. Moody's kommentar til selskapets fremtidsutsikter er heller ikke lenger stabile, men negative.

For selskapets usikrede gjeldspapir er nedgraderingen nede i Caa1, eller status som junk-bond. Ratingbyrået anbefaler kostnadskutt, styrket inntjening og kundevekst, men mener det teller positivt at selskapet opererer på det norske telemarkedet som selskapet mener er godt.

Til toppen